Johan Andreas Cornelius Ohme

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Generalmajor Johan Andreas Cornelius Ohme.

Johan Andreas Cornelius (von) Ohme (født 1746 i Holsten, død 5. mars 1818 i Fredrikstad), generalmajor og interimskommandant på Akershus festning i 1809, kommandant på Fredriksten fra 13. februar 1810 til 16. august 1814 og kommandant ved Fredrikstad festning fra 1815 til 1818.

Ohme forble ugift, og ved sin død etablerte han et legat til oppdragelse av foreldreløse offisersdøtre i 9-18 års alder.

Generalmajor Ohme startet sin militære karriere som artillerikadett i 1764. Han ble sekondløytnant i Danmark 4. februar 1773, og 4. mars samme år ble han premierløytnant 14. artillerikompani i Trondheim. Den 23. november 1787 ble han kaptein i Danmark, han ble major 12. juni 1795 og oberstløytnant i artilleriet 8. mai 1805 og sjef for Artillerikorpset med obersts karakter fra 8. februar 1809 (overført til infanteriet 6. april 1809). Generalmajor ble han 25. januar 1812.

Under krigen i 1808 førte han en reservebrigade i området sør for Øyeren. Han var interimskommandant på Akershus festning i 1809 og kommandant på Fredriksten fra 13. februar 1810 til 16. august 1814, da han i henhold til konvensjonen fra Moss av 14. august måtte avlevere festningen til svenskene. Festningen hadde forsvart seg tappert, og utmarsjen skjedde under full militær honnør. Ohme ble senere igjen tilbudt stillingen som kommandant på Fredriksten, men takket nei.

Ohme i Fredrikstad

Ohme lot seg derimot utnevne til kommandant i Fredrikstad 5. februar 1815, og han overtok festningen da de svenske okkupasjonsstyrkene rykket ut. Som kommandant fikk han utvirket at det ble etablert et «herbereringshus» i byen, og han fikk rettet opp byens slette renovasjonsvesen.

Under okkupasjonen hadde det svenske flagget vaiet i festningens flaggstang på Prins Georgs bastion. Etter unionen skulle det nye unionsflagget, det svenske splittflagg med et rødt felt med hvitt diagonalkors i øvre indre hjørne, heises på alle festninger. Under påskudd av manglende flaggduk fortsatte Ohme i hele sin kommandanttid til 1818 å flagge med det norske flagget, Dannebrog med en gylden løve i det øvre indre felt. Det er grunn til å anta at ingen hadde mot eller styrke til å argumentere med helten fra Fredriksten. Derimot kom han seg ikke unna det underlige påbud om at alle de gamle kongemonogrammene skulle erstattes av Karl XIII's. Årstallene ble beholdt, og det ble en underlig sammenblanding, som ikke ble rettet opp før i 1880-årene

Ohme ble ridder av Sverdordenen 7. oktober 1815. Han døde som kommandant i Fredrikstad 5. mars 1818 og ble begravet på den gamle kirkegården ved kirken. 17. mai 1905 ble det reist en minnebauta over hans grav, som stadig bekranses hver 17. mai.

Kilder


Forgjenger:
 Prins Christian August 
Kommandanter på Fredriksten festning
Etterfølger:
 Johan Hübner von Holst 


Forgjenger:
 Nils Christian Frederik Hals 
Kommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Johan Georg Mejlænder