Kråkstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Slåttonn med Kråkstad kirke i bakgrunnen.
Foto: Leif-Harald Ruud (2018).

Kråkstad er et tettsted og ei jordbruksbygd i Nordre Follo kommune i Viken. Kråkstad kirke er fra omkring 1150, og man finner like ved denne gravhauger fra jernalderen. Bygda er altså svært gammel, og helt fram til 1930 var Ski en del av Kråkstad kommune. Kommunen ble da delt, for så å bli slått sammen igjen i 1964 - da med Ski som navn på kommunen.

Kråkstad har siden kommet i skyggen av Ski, som har opplevd stor vekst i senere tiår. En viktig grunn til denne forskyvningen var at Ski er et jernbaneknutepunkt, der Østfoldbanens østre og vestre linje møtes. Kråkstad stasjon betjener kun den østre linjen, og det som tidligere var et viktig stoppested har mista mye av sin betydning. Ikke desto mindre skjedde et oppsving i boligbyggingen fra 1990-årene og utover, med småhusbebyggelse i Dampsagveien, Stasjonsveien og Elveveien.

Sentralt i tettstedet ligger dessuten Kråkstad samfunnshus fra 1956, et viktig møtested for bygdas innbyggere og kanskje landets best bevarte i sitt slag med autentisk interiør. I tillegg er trehusmiljøet ved jernbanestasjonen av stor interesse, med blant annet en forretningsgård fra 1930-årene i funkisstil, og et kornmagasin fra 1918.

Kråkstad sokn var i likhet med Kråkstad kommune opprinnelig hovedmenighet for området, etterhvert med anneksmenighet i Ski. Soknets grenser tilsvarer kommunegrensene i perioden 1930 til 1964, og omfatter i tillegg til tettstedet også jordbruksområdene rundt dette.

Kråkstadelva dannes nord for Kråkstad ved at flere bekker som har sitt utspring i flere bekker fra sørsiden av raet øst for tettstedet Ski renner sammen.

Kilder

Galleri