Johannes Mageli

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Johs. Mageli

Johannes (Johs.) Mageli (født 3. juni 1918 i Øyer, død november 2007) var økonom og industrileder. Han vokste opp på garden MageliTretten i Øyer kommune, Oppland. Etter å ha avlagt artium, studerte Mageli ved Norges Handelshøyskole, Bergen, der han ble uteksaminert i 1940. Mageli arbeidet deretter et par år i sagbruksindustrien, før han i 1943 ble ansatt som disponent for Elverum Møbel- og Trevarefabrik AS. Den 1. oktober 1948 overtok Johs. Mageli stillingen som disponent ved AS Moelven Brug i Ringsaker kommune etter Severin Myrbakken. Fra 1965 hadde Mageli tittel av administrerende direktør helt fram til han gikk av ved selskapets generalforsamling i 1979. Fra samme år ble han styreformann i selskapet, et verv han hadde til 1985. Mageli hadde ellers sentrale tillitsverv i bransjeorganisasjoner. Fra 1964 var han dessuten medlem av Ringsaker kommunestyre (Høyre), og han satt i Mjøsbrukomiteen, som ble etablert i 1968.

Fra kokte hjul til ferdighus

Da Johs. Mageli overtok ledelsen av Moelven Brug i 1948, sto bedriften overfor store omstillingsproblemer. Moelven Brug var på denne tiden en sterkt tradisjonsstyrt og håndverkspreget industriell virksomhet, der hovedfokus lå på produksjon av hjul til landbruksredskaper og andre typer av hestedrevne kjøretøyer. Arbeidsstokken var lite spesialisert. Administrasjonen var meget begrenset, og den faglige kompetansen – i form av teknisk og merkantilt skolerte funksjonærer – var nærmest fraværende. Magelis utfordring var å omdanne den tradisjonsstyrte håndverksbedriften til en moderne industriell virksomhet. Hans første moderniseringsinitiativ tok utgangspunkt i bedriftens tradisjon som hjulprodusent. For det ene utviklet han en traktortilhenger med hydraulisk tipp, som var godt tilpasset de mange små norske gardsbruk på 1950-tallet. Tilhengerne ble en økonomisk suksess, som ga mulighet til å utvikle enda et hjulbasert produkt, nemlig den såkalte «Moelven-koien på hjul» eller «Moelvenbrakka», som den het på folkemunne.

Byste av Johs. Mageli utenfor Ringsaker herredshus i Moelv.
Foto: Trond Nygård (2019).

Fra disse to produktene – traktortilhengeren og huset på hjul – utviklet Mageli selskapets to hovedsektorer i årene som fulgte. Den ene sektoren var Moelvens mekaniske verksted, som produserte ulike typer av transportutstyr, men med hovedvekt på kraner, det vil si høyt spesialiserte og teknisk avanserte hydrauliske mobilkraner og dekkskraner. Det siste var et paradoks, ifølge Mageli, i den forstand at Mjøsa ellers ikke hadde noe stort maritimt miljø. Den andre hovedsektoren var representert av Moelven Brugs mange og forskjellige trefordelende virksomheter, der ferdighusproduksjonen var den viktigste, ved siden av limtreproduksjon og trevarefabrikasjon. Under Magelis ledelse satset Moelven også på det internasjonale markedet. Allerede i 1963/64 ble Moelvens Bruk Gøteborg AB opprettet, og i 1966 kom Moelvens Bruk Stockholm AB. I løpet av Johs. Magelis drøyt ti første år som selskapets leder ble omsetningen mer enn tidoblet og antall arbeidsplasser mer enn fordoblet. Mageli ledet selskapet gjennom en hel generasjon. I løpet av hele denne perioden økte omsetningen fra omkring 1,5 millioner kroner til nesten 500 millioner kroner. Antall ansatte steg i samme tidsrom fra omtrent 140 til nesten 1500. Johs. Mageli er blitt omtalt som «det moderne Moelvens grunnlegger» (Hans Rindal). I 1975 ble Mageli utnevnt til ridder av 1. Klasse av Den Kongelige St. Olavs Orden for fortjeneste av norsk bygningsindustri. Ringsaker kommune tildelte ham Ringsaker-prisen i 1979.

Kilder

  • Dalseg, Trygve: Moelven Brug i forvandling og vekst. En jubileumskavalkade 1899-1974, AS Moelven Brug 1974: s. 36.
  • Johnsen, Erik: Mjøsbrua – en vandring i veghistorien, Statens vegvesen, Hedmark og Oppland, 1992. Digital versjonNettbiblioteket, s. 60-61.
  • Mageli, Johs.: AS Moelven Brug – karakteristikk og synspunkter. Kristofer Lehmkuhl: Forelesning 1977, Norges Handelshøyskole 1977.
  • Moelven: Moelven Industrier ASA 1899-1999. Moelven Industrier ASA 1999: s. 24, 42.