Tretten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tretten stasjon ble åpna i 1894, noe som førte til sterk vekst i bygda.
Foto: Ukjent
Kirketufta ligger ved det opprinnelige bygdesentrumet.
Foto: Dag Bertelsen (2008).

Tretten er et tettsted i Øyer kommune i Gudbrandsdalen. Stedet ligger ved E6 omkring tre mil nord for Lillehammer, og har rett i underkant av 850 innbyggere (2018). Stedet ligger i et landbruksområde, og har også noe industri og turismerelatert næringsdrift. For mange er det også kjent som åstedet for Tretten-ulykka i 1975; mer om dette nedafor.

Stedsnavn

Første gang navnet Tretten er dokumentert er i 1330, med formene a Þroeten og a Þroettoene. Oluf Rygh tolker dette som en sammensetning av norrønt þrótt-, 'kraft, styrke' og -vin, 'engslette, beitemark'. Det var opprinnelig et gardsnavn, trolig knytta til det som nå er Prestgarden. Garden ligger rett ved noen stryk i elva Moksa, så leddet 'kraft' viser trolig til dette.

Historie

Ved Prestgarden ble det på slutten av 1200-tallet reist ei steinkirke, og rundt denne lå bygdesentrum opprinnelig. Ruinene av denne ligger i dag skjult under Kjørkehaugen. Fram til Svartedauden hadde stedet egen prest, men etter befolkningsnedgangen ble det et annekssokn til Øyer prestegjeld.

Steinkirka ble erstatta av ei tømmerkirke på samme sted i 1580-åra. I løpet av 1600-tallet begynte befolkninga å trekke nedover mot Lågen. Den gamle pilegrimsleden ble etter 1647 brukt som postveg for strekninga mellom Christiania og Trondheim, og ble etter hvert oppgradert. Dette bidro til å trekke enda flere nedover, og i 1728 ble dagens Tretten kirke reist i det nye bygdesentrumet.

I 1894 ble Tretten stasjon åpna. Fram til 1896 var den endestasjon for Hamar-Selbanen. Som så mange andre steder førte jernbanen til vekst, og Tretten fikk hotell, landhandel, forsamlingslokale og serveringssteder – og befolkningsøkning. For å knytte stasjonen på vestsida av Lågen til bygdesentrum på østsida ble det også bygget bru. I 1895 kom det også en bil til Tretten, en Benz Phaeton som kjørte i fast rute til Ringebu fram til 1896. De måtte da gi opp bilruta, dels på grunn av tekniske problemer med bilen, og dels fordi det ble vanskelig når man møtte hestekjerrer langs veien. Bilen skal ha vært den første som ble importert til Norge, og står i dag på Norsk Teknisk Museum.

Kampene ved Tretten under det tyske angrepet på Norge var svært harde. Den 23. april 1940 forsøkte britiske styrker sammen med lokale tropper å stoppe tyskernes frammarsj ved Skarsmoen. De ble angrepet av tyske fly og stridsvogner, og måtte oppgi posisjonene.

Den verste togulykka i fredstid her i landet, Tretten-ulykka, inntraff nord for Tretten stasjon den 22. februar 1975. Da kolliderte et nordgående persontog fra Oslo med et sørgående ekspresstog fra Trondheim. 27 personer omkom, og 25 ble skadd. Årsaken var at det nordgående toget kjørte fra Tretten stasjon uten klarsignal.

Da flommen Vesleofsen ramma Sør-Norge i 1995 gikk det hardest ut over Tretten. Tettstedet står i stor grad på løsmasser som er lagt igjen av Moksa. Da elva den 2. juni 1995 brøt ut av sitt løp tok den med seg flere bygninger og forårsaka skader på mange av de som ble stående.

Litteratur og kilder