Jon Jonsen (1817–1867)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Jon Jonsen (født 1817, død 17. desember 1867) ble født som sønn av Jon Bjørnsen og Marie FalchKvalheim i Balestrand kommune, Nordre Bergenhus amt. Foreldrene var selveiende jordbrukere på Kvalheim, og hadde frem til 1811 drevet handel og gjestgiveriBalholmen handelssted, hvor Jons mormor Zithone Falch stadig bodde.

Jon Jonsen giftet seg den 30. oktober 1848 med Sigrid Guttormsdatter fra Grønneng. Jons bror Hans Jonsen med kone Brita Guttormsdatter fra Grønneng tok i 1850 utflytting til Nordlands amt, men kom ikke lengre enn til Bergen by. Men Jon fortsatte ferden. I et følge på fire fikk Jon, Sigrid, datteren Karen og sambygdingen Mikkel Anderssen trolig skyss med en nordlandsjekt fra Bergen by, og den 18. juni samme år skal de ha nådd Rødøy kommune, hvor de alle først bodde under Æsvika. Jon og Sigrid ble siden husmannsfolk under Øver-Tjong. Som nyslåtte nordlendinger fikk de ytterligere barn.

Jon Jonsen druknet i den 17. desember 1867 i Tjongsfjorden, og ble tilsynelatende ikke gjenfunnet. Som enke ble Sigrid senere boende i Kilboghamn, hvor en datter var gift.

Barn:

  • Karen Jonsdatter
  • Johan Jonsen
  • Gurianna Jonsdatter
  • Iver Jonsen
  • Kristine Jonsdatter
  • Hans Jonsen

Litteratur

Databaser


Jon Jonsen (1817–1867) er patrilineær etterkommer av Bjørn Jonsen (d. 1729).