Kaare Seeberg Sidselrud

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kaare Seeberg Sidselrud (født 10. desember 1963 i Oslo) er pr. 2015 seniorrådgiver i Skatteetaten og formann i Norsk Heraldisk Forening. Han har også hatt en rekke andre tillitsverv i organisasjoner og lag.

Han er sønn av sjøkaptein Kaare Sidselrud (1904–1979) og adjunkt Anna Skjerve Sidselrud f. Skjerve (1919–2006).

Sidselrud er cand.mag. fra Universitetet i Oslo (UiO), med juss, historie og arkivkunnskap i fagkretsen. Fra 1989 til 2000 arbeidet han ved Den internasjonale sommerskole ved UiO. Han hadde også deltidsjobb ved Universitetsbiblioteket. I Det Norske Studentersamfund var han blant annet arkivar og bibliotekansvarlig.

En periode var han medlem av Frogner menighetsråd i Den norske kirke, og han var kasserer og leder for menighetsrådet til Den norske kirkes studentmenighet i Oslo. I 1999 konverterte han til Den katolske kirke, og samme år var han med på å stifte Katolsk Studentlag. Sidselrud var leder der fram til 2001. I august 2000 ble han ansatt som menighetssekretær i St. Hallvard menighet i Oslo, og 2001–2004 var han kontorleder der. I den samme perioden var han sekretær for menighetsrådet i St. Hallvard. 2003–2004 representerte han de ansatte i menighetene i Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme.

I 2004 ble han førstekonsulent i Skatteetaten. Han ble så rådgiver samme sted i 2010, og seniorrådgiver i 2014. I 2009 ble han sentralstyremedlem i fagorganisasjonen Skatteetatens landsforbund (SkL), og fra 2010 til 2013 var Sidselrud leder i SkL øst.

Fra 2008 til 2010 hadde han et engasjement som registrar/rådgiver ved kunstseksjonen på Det kongelige slott.

Sidselsrud er freelance-skribent og foredragsholder, med genealogi, heraldikk og historie som viktigste interesseområdet. I 2000 ble han styremedlem og redaktør i Norsk Heraldisk Forening. I 2003 ble han formann i foreningens Rådgivende utvalg, og i 2007 ble han leder for arbeidsgruppen for kirkelig heraldikk. Han ble i 2002 medlem av Heraldisk Råd i Stiftelsen Skandinavisk Vapenrulla, og redaksjonsmedlem der i 2011.[1] I 2005 ble han medlem av Kyrkoheraldikgruppen i Svenska Heraldiska Föreningen. I 2006 ble han også medlem av redaksjonen for Heraldisk Tidsskrift, og i 2009 var han redaktør for bind 11.[2] I 2007 ble han styremedlem i Skandinavisk Heraldisk Selskap, som gir ut Heraldisk Tidsskrift. I 2008 ble han assosiert medlem av Academie Internationale d'Heraldique (AIH), og i 2014 medlem av Bureau Permanent for de internasjonale kongresser for genealogi og heraldikk. Samme år var han generalsekretær for den XXXI internasjonale kongress for genealogi og heraldikk, som ble arrangert i Oslo. I august 2015 ble han AIH Académicien/akademimedlem med stol nr. 29 og Conseiller/byråmedlem.[3] I november samme år ble han også Fellow ved Society of Antiquaries Scotland.

Sidselrud har, som spesialist på kirkelig heraldikk, vært med på å utarbeide nye kirkelig våpen blant annet for Den katolske kirke.

Han var medarbeider i utgivelsen av bøkene Magtens besegling. Enevoldsarveregeringsakterne af 1661 og 1662 underskrevet og beseglet af stænderne i Danmark, Norge, Island og Færøerne (Allan Tønnesen (red.), Odense 2013) og Eidsvollsmennene – Hvem var de? (Anders Bjønnes m.fl., Oslo 2014). Sidselsrud var også i redaksjonskomitéen for Genealogica & Heraldica – Proceedings of the XXXIst International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences Oslo 2014 (Elin Galtung Lihaug (red.). Slektshistorisk Forlag. Oslo. 2015.).

Referanser

  1. Skandinavisk Vapenrulla, 2002, 2011
  2. Heraldisk Tidsskrift bind 11 (Oslo 2010-2014).
  3. AIH-1949.com – Circulaire #176

Litteratur/kilder