Kjæsarudøgarden

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjæsarudøgarden
Sted: Nordlia
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 147
Bnr: 3

Kjæsarudøgarden er en gard i Nordlia i Østre Toten kommune (gnr. 147, bnr. 3). Garden, som har adresse til Nøklebergsvegen, består av ca. 125 mål dyrka jord og 6 mål skau. Slekta her tilhørte på slutten av 1800-tallet det viktige treskjemakermiljøet på Nordlihøgda.

Gardsnavnet viser en sammenheng med nabobruket Kjæsarud (bnr. 2). De to eiendommene kan opprinnelig ha vært én gard, som seinere ble delt, og bruket Øgarden ble liggende øde etter Svartedauden. Eventuelt kan Kjæsarudøgarden ha hatt et annet navn, og fått den nåværende betegnelsen ved at stedet ble lagt under Kjæsarud. Forleddet Kjæsa kan etter Norske Gaardnavne komme fra substantivet kjæse, et annet ord for osteløype: «Kjæse kan have været brugt som Navn paa Urten Kjæsegras (pinguicula vulgaris), der benyttes som Løbe; denne Urts Navn kunde vel ogsaa have havt Formen Kjæsar og Stedet have faaet Navn af, at denne Urt voxede der.»

Seinere har begge bruka kommet under storgarden Sokstad (bnr. 1). De gamle storgardene frammi bygda (hovedbygda på Toten) eide fram til 1800-tallet store skaustrekninger på begge sider av Heggshuselva.

Eiere


Kilder og litteratur