Klemenskirken (Trondheim)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fra utgravingen av Klemenskirken i Trondheim pr 27/4 2017
Foto: Jarl V. Erichsen

Klemenskirken var ei av kirkene i middelalderens Trondheim. Den første kirka på stedet skal ha blitt reist av Olav Tryggvasson omkring år 997, i forbindelse med grunnleggelsen av byen. Den brant sammen med kongsgården og store deler av byen i 1015. Olav Haraldsson skal så ha gjenreist kirka i 1016. Den 31. august 1031 ble Olav Haraldssons kiste satt på alteret i Klemenskirken, før den ble flytta videre til Olavskirken. Kirka var via til St. Klemens, som var de sjøfarendes skytshelgen.

De to første kirkene skal ha vært stavkirker, som så seinere ble erstatta av steinkirker. Den hadde en støpul med klokka «Glad», som skal ha blitt gitt av Olav Haraldsson og som fortsatt var der da Klemenskirken ble soknekirke.

Klemenskirken brant i 1344, og ble så gjenreist nok en gang. Den forsvant så ut av historia en gang før 1430. Etter dette ble kirkas beliggenhet glemt, men man mente at den trolig lå på tomta til Trygdekassens gård, Dronningens gate 2, hvor det i 1875 og 1878 ble funnet rester av ei kirke og skjelettrester. Under utgravninger i 2010-åra mener man å ha funnet Klemenskirken ved Peter Egges plass, et kort stykke unna Trygdekassens gård. Dermed oppstår det også et spørsmål omkring hvilken kirke man fant rester etter i 1870-åra.

Utgravninger 2015/2017

Ved arkeologiske utgravinger i Krambugata, ved Peter Egges plass i Trondheim, i 2015/2017 har arkeologer fra NIKU funnet «over 80 skjeletter, to kirker, spor av en naturkatastrofe og Olav den helliges alter».[1]

Med en tusen år lang historie, er det fortsatt mye man ikke vet om Trønderhovedstaden. En del er skrevet ned, noe er blitt avdekket gjennom tidligere utgravninger, men mye er fortsatt åpne spørsmål. Som for eksempel hvor Klemenskirken lå. Denne kirken er omtalt i Snorres Heimskringla, og har en svært sentral i norsk historie. Her skal nemlig kisten til selveste Olav den hellige ha blitt plassert 31. august 1031, Olavsskrinet, etter at han ble erklært helgen av biskop Grimkjell.

- Klemenskirken er begynnelsen på Olavskulten. På den tiden fantes ikke leger og medisiner. Folk er eksponerte for sykdommer, farer og trusler."[2]

Referanser

  1. Trønder-Avisa 8/4/2017
  2. Trønder-Avisa 8/4/2017

Litteratur og kilder