Knud Johannes Botolfsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Knud Johannes Botolfsen.
Foto: Faksimile fra Arbeiderbladet 26. juli 1949 ifm. hans 75-årsdag

Knud Johannes Botolfsen (født 27. juli 1874 i Vestre Aker, død 25. desember 1950) var maskiningeniør med en variert karriere, både som ingeniør og som lærer ved tekniske skoler i Kristiania. Han var dessuten innehaver av et patentkontor og var i en årrekke sensor ved Norges tekniske høgskole og Norges Landbrukshøgskole.

Familie

Knud Johannes Botolfsen var sønn av gårdbruker Erik Botolfsen (1814-1882) og Jørgine Jørgensen (1838-1916), og ble gift i 1897 med Ragnhild Martha Johanne Olsen (1876-1959).  

Liv og virke

Knud Johannes Botolfsen hadde eksamen fra Kristiania tekniske skole i 1894 og fra den tekniske høgskolen i Hannover i 1895. Han var ansatt ved Norsk Dynamofabrik i Kristiania 1895-1899, og 1899-1901 ved Klosterøens Verksted i Skien. 

Mellom 1901 og 1911 var Botolfsen lærer i deskriptiv geometri ved Kristiania tekniske skole.  Fra 1911 til 1918 var han  overingeniør i Styret for det industrielle rettsvern, og i samme periode også timelærer i mekanikk ved Kristiania tekniske mellomskole. I 1918 ble han overlærer samme sted, en stilling han hadde helt til 1939. 

Botolfsen var tilknyttet Tandbergs Patentkontor fra 1919 til 1944 som leder og medinnehaver, fra 1934 også av Internasjonalt Patentbureau. 

Botolfsen utga en lærebok i deskriptiv geometri i 1904, og var sensor i faget ved Norges tekniske høgskole 1920-1946. Han var dessuten sensor i maskinlære ved Norges Landbrukshøgskole.

Botolfsen var i en årrekke bosatt i Bærum, hvor han var medlem av Bærums herredsstyre 1928-1931. Han var også formann i Blommenholm Vel og i Bærum museumslag.  

Ettermæle

Knud Johannes Botolfsen er gravlagt ved Vestre Aker kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en omtale av Botolfsen i Asker og Bærums Budstikke 25. juli 1934, i forbindelse med hans 60-årsdag, ble han beskrevet slik (utdrag):

Personlig er ingeniør Botolfsen en lun og gemyttlig mann, vittig og slagferdig, stillfarende og hyggelig, og han har vunnet mange venner i vide kretser for sin rettlinjede og ærlige ferd.

Knud Johannes Botolfsen er gravlagt ved Vestre Aker kirkegård i Oslo. Tittelen Ingeniør er benyttet på gravminnet.

Kilder