Knut Kjeldstadli

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Knut Kjeldstadli (født 6. juni 1948 i Oslo) er professor i historie på Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo. Han arbeider spesielt innen moderne sosial- og kulturhistorie, teori og metode og migrasjonshistorie. Doktoravhandlingen fra 1989 omhandler arbeiderorganisering i Oslo. Hans bok Fortida er ikke hva den engang var (2. utgave 1999) er mye brukt som innføringsbok i historisk metode. Innafor lokalhistoriefeltet har Kjeldstadli mellom anna bidratt i byhistorie, fagkritikk og metode.

Slekt og familie

Han er sønn av historikeren Sverre Kjeldstadli (1916–1961) og Ellen Helvig Grini (1918–2001).

Liv og virke

Han vokste opp med foreldrene og to yngre brødre på Holmen og Røa i Oslo. Faren døde brått i 1961, da Knut Kjeldstadli var 13 år gammel.

Han avla examen artium i 1967, og studerte så engelsk og sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo. I 1977 tok han magistergraden i historie der, og var så forskningsstipendiat og oppdragsforsker i mange år. I 1996 ble han professor i moderne historie ved UiO, og fra 1992 til 1998 var han professor II på deltid ved Universitetet i Bergen.

Flere i slekta har vært sterkt involvert i arbeiderbevegelsen, og Knut Kjeldstadli gikk tidlig inn i Sosialistisk Folkeparti og ble med over i Sosialistisk Venstreparti. Han har hatt flere verv i partiet og i lokalpolitikken.

Fra 1994 til 1996 arbeidet han for Lund-kommisjonen, Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester som ble nedsatt etter avløring av ulovlig overvåking.


Lokalhistorisk bibliografi (utvalg)

 • Den delte byen. Oslo bys historie, bind 4 1900-1940 (1990)
 • Komparasjon og byhistorie. Heimen 1, s. 27-34 (1994)
 • Storby, identitet og lokalhistorie. Heimen 3, s. 201-210 (2001)
 • Finnes faktisk en radikal Telemark.tradisjon?. Telemark historie : tidsskrift for Telemark historielag. ISSN 0800-3408 (25), s 70- 87 (2004)
 • Svensker i Telemark. Telemark historie. ISSN 0800-3408. (26), s. 74- 85 (2005)
 • Historie som legitimering - kan lokalhistorie skade? I Sprauten, Knut (red.): Sted, tilhørighet og historisk forsking. Lokalhistoriens form og funksjon i det 21. århundre. Unipub.: 89-110 (2007)
 • Rjukan - et moderne eventyr. Telemark historie : tidsskrift for Telemark historielag. ISSN 0800-3408 28, s. 62- 78 (2007)
 • Mine fire besteforeldre. En familiefortelling om framveksten av det moderne Norge (2010)
 • Vår kulturarv. Telemark historie : tidsskrift for Telemark historielag. ISSN 0333-2586 32, s. 86- 96 (2011)
 • Fire besteforeldre: Kollektivbiografi og samfunnshistorie. Tobias. ISSN 0804-2454 s. 56-65 (2013)
 • Slektsforskning og samfunnshistorie. Tobias. ISSN 0804-2454 s. 66-75 (2013)

Kilder

Eksterne lenker