Knut Kolsrud (1916–1989)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Knut Kolsrud.
Foto: Ukjent, hentet fra Juul Møller (1961): Studentene fra 1936.

Knut Kolsrud (født 11. september 1916 i Kristiania, død 15. desember 1989 i Marbella) var etnolog, mellom 1961 og 1986 professor ved Universitetet i Oslo. Han bidro sterkt til å videreutvikle etnologi som universitetsfag, også slik at det ble bedre tilrettelagt for de kulturhistoriske museene og kulturvernetaten. Kolsrud var dessuten dekanus og prorektor (universitetsrektors stedfortreder) på 1970-tallet.

Familie

Knut Kolsrud var sønn av språkforsker, professor Sigurd Kolsrud (1888-1957) og Dorthea, født Enebak (1890-1981), og ble gift i 1944 med psykolog Marit Haugen (1923–2001). Han var sønnesønn av lærer Knut Kolsrud (1861-1937), bror av fysikk-professor Marius Kolsrud (1919-2007), og nevø av teolog og kirkehistoriker Oluf Kolsrud (1885-1945).

Liv og virke

Knut Kolsrud og familien bodde på Vålerenga fram til 1922, da de flyttet til Stabekk i Bærum. I 1934 kjøpte faren en villa i Møllers veiRamstad. Også som voksen bodde Knut Kolsrud her.

Kolsrud tok examen artium i 1936, og studerte deretter filologi. 1946–1949 studerte han antropologi i Chicago, og 1947–1948 var han forskningsassistent ved Chicago Natural History Museum.

Kolsrud tok magistergraden i etnografi i 1950 og ble dr.philos. i 1951. Mellom 1950 og 1960 var han konservator ved Norsk Folkemuseum, 1959–1960 var han dosent ved Universitetet i Göteborg, og mellom 1961 og 1986 var han professor i etnologi ved Universitetet i Oslo.

1970–1972 var Kolsrud dekanus ved Det historisk-filosofiske fakultet, og 1973–1976 prorektor (universitetsrektors stedfortreder) ved universitetet. Han var formann i Embedsmennenes Landsforbund 1960-1969, der han blant annet arbeidet for akademikernes lønnsforhold og rettigheter.

Som etnolog skilte Kolsrud seg fra forgjengeren, professor Nils Lid, på flere områder, og la blant annet sterkere vekt på fagets basis i materiell folkekultur (arbeidsliv, redskapsformer, byggeskikk), samt trakk opp grensene mot fag som folkloristikk, etnografi/antropologi og sosiologi.

Knut Kolsrud døde under et ferieopphold i Marbella i Spania.

Ettermæle

Knut Kolsrud er gravlagt i familiegrav på Haslum kirkegård i Bærum.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016).

I en nekrolog over Knut Kolsrud i Aftenposten 20. desember 1989 ble han beskrevet slik av professor Ragnar Pedersen (utdrag):

Kolsruds forskerpersonlighet var preget av sjeldne analytiske evner. Kulturens systematikk og regelmessighet var et sentralt perspektiv i hans forskning. I sine beste forelesninger ga han sine studenter et innsyn og en dimensjonsdybde på faget som gjorde inntrykk. Han var et overskuddsmenneske med samfunnsengasjement og vilje til å ta på seg ansvar.

Knut Kolsrud er gravlagt i familiegrav på Haslum kirkegård i Bærum, sammen med foreldrene og kona.

Kilder