Knut Rød

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Må ikke forveksles med krigsseiler Knut Røed (1915–1945) som falt under krigen
Rød fotografert i forbindelse med arrestasjonen.
Foto: Torgeir Ekerholt Sæveraas/Riksarkivet (1945).

Knut Rød (født 30. juni 1900 i Kristiania, død 19. mai 1986 i Oslo) var jurist og politiembetsmann. Han arbeidet i politiet fra 1927 til 1943 og fra 1952 til han gikk av med pensjon i 1965.

Familie

Han ble født og bodde sine første år i Gamlebyen, som sønn av montør Sven Julius Vilhelmsen Rød (1864–1936) fra Kråkstad og Maren Louise Johansdatter Rød (1869–1939), opprinnelig fra Lørenskog.

Familien hadde nylig flyttet til Kristiania da han ble født, han hadde fire eldre søsken som var født i Kråkstad, den siste i 1898. Familien bodde i folketellingen i 1900 i første etasje i Schweigaards gate 55 og de bodde fortsatt der da hans yngre bror ble født 1907. I folketellingen i 1910 bor familien i fjerde etasje i Myklegardgata 1 i Gamlebyen.

Utdannelse og virke før krigen

Rød tok juridisk embetseksamen i 1827 og begynte i kriminalavdelingen i politiet i Aker 10. juni 1927.

Statspolitiet

Høsten 1940 ble han ansatt i Oslo-politiets overvåkningsavdeling. Han ble våren 1941 forfremmet til politifullmektig. 1. juli 1941 ble overvåkningsavdelingen innlemmet i Statspolitiet.

Rød var medlem av Nasjonal Samling (NS) fra 1941 til 1943. Høsten 1942 sto han for organisering av deportasjonen av jødene til Auschwitz.

Frifinnelse

Rød under rettsoppgjøret
Foto: NTB (1946).

I rettsoppgjøret etter krigen ble han i 1948 likevel frifunnet for å ha bistått den tyske okkupasjonsmakten, dette til tross for at han anga sin nabo i Dunkers gate 4b, advokat Håkon Laksov (1911-1943) som ble drept i Auschwitz. Retten framhevet hans arbeid for motstandsbevegelsen som svært verdifullt. Dommen har i ettertid vært svært omstridt.

Debatten rundt frifinnelse av Rød har dreid seg rundt hvor mye han faktisk bisto motstandsbevegelsen og i hvor stor grad han kunne stilles ansvarlig for arrestasjonene og deportasjonen av jødene.

Etter krigen

Etter krigen arbeidet Rød som politiinspektør og avdelingssjef for vaktstyrken, det vil si det sentrale koordineringsorganet i kriminalpolitiet i Oslo. Han var også involvert i registrering av norske kommunister under den kalde krigen.

Han er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo, hvor også foreldrene og flere av hans søsken en gravlagt.

Kilder