Kristian Birkeland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kristian Birkeland fotografert i 1902.

Olaf Kristian Bernhard Birkeland (født 13. desember 1867 i Christiania, død 15. juni 1917 i Tokyo) var fysiker, professor i fysikk ved universitetet i Kristiania fra 1898 til sin død. Han var særlig kjent for sin forskning om nordlyset og for Birkeland–Eyde-metoden for fremstilling av salpeter, som la grunnlaget for Norsk Hydro.

Kristian Birkeland
Maleri: Asta Nørregaard/Oslo Museum (1902)

Familie

Kristian Birkeland var sønn av kjøpmann og skipsreder Reinert Tønnesen Birkeland (1838-1899) og Inger Susanne Ege (1841–1913). Han ble gift i 1905 med lærer Ida Augusta Charlotte Hammer (f. 1863), men ekteskapet ble oppløst i 1912. Han var fetter av matematikeren Richard Birkeland (1879–1928). Farsslekten var fra gården Birkeland ved Flekkefjord i Vest-Agder.

Liv og virke

Kristian Birkeland tok examen artium ved Aars og Voss skole i Kristiania i 1885, en skole han også var tilknyttet som lærer et par år fra 1890. Han ble cand.real. i 1890.

I 1893 ble Birkeland universitetsstipendiat, og fikk støtte til et utenlandsopphold, der han stort sett fulgte samme reiseopplegg som hans medstudent Vilhelm Bjerknes et par år tidligere. Han var blant annet hos matematikeren Henri Poincaré i Paris, hvor han studerte de maxwellske ligningene. Her utførte han også forsøk med avbøyninger av katodestråler i magnetfelt. Under reisen traff han også nordlysforskere i Geneve.

Som universitetsstipendiat holdt Birkeland forelesninger og demonstrasjoner våren 1896 om røntgenstråling, som den første i Norge, noe som bidro til å gjøre ham kjent ut over fysikernes rekker.

Birkeland ble professor i fysikk ved universitetet i Kristiania i 1898. Han ble særlig kjent for sin forskning om nordlyset, og en rekke originale og banebrytende oppfinnelser. Blant disse var metoden kjent som Birkeland–Eydes metode, for fremstilling av nitrogenbasert kalksalpeter til bruk i kunstgjødsel. Denne metoden la grunnlag for etableringen av Norsk Hydro i 1905 av ingeniøren og forretningsmannen Sam Eyde.

Birkeland gikk med i driften av Norsk Hydro, men trakk seg ut allerede i 1907. Han fortsatte sitt liv innen forskning, men nå med et betydning forbedret økonomisk handlerom.

Birkeland døde uventet i Tokyo i 1917 på vei hjem til Norge fra et opphold i Egypt, hvor han drev forskning.

Kristian Birkeland var kommandør av St. Olavs Orden.

Ettermæle

En byste av Kristian Birkeland, laget av Henning Olav Espedal, ble avduket i Nordlysparken i Alta i 2015.
Foto: Lars Egil Sørsdal (2016)

I en redaksjonell nekrolog over Kristian Birkeland på Aftenpostens forside 16. juni 1917 ble han beskrevet slik (utdrag):

Professor Birkelands bortgang er et stort og smertelig tab. Først og fremst for Norge og norsk videnskab. Han har gjort landet uvurderlige tjenester i praktisk henseende. Og han har kastet glans over dets videnskabelige liv. Tabet er den internationale forsknings, videnskabens i det hele. Thi professor Kr. Birkeland stod i første rekke blant banebryderne. Over hele den videnskabelige verden fulgtes hans arbeide paa elektricitetens omraade, hans iagttagelser over nordlyset, zodiakallyset og solpletterne og de vidtrækkende slutninger, han drog heraf, med den største opmerksomhed.

Birkeland ble kremert i Tokyo. Urnen hans ble satt ned på Vestre gravlund i 1919. 3. november 1952 ble det avduket et gravminne med minneplate på Birkelands grav. Gravminnet ble reist av Universitetet i Oslo og har følgende tekst: Han bandt luftens kvelstoff i den elektromagnetiske lysbue, han utforsket sollysets natur, solens elektriske stråling og jordens magnetiske felt.

Birkeland prydet den norske 200-seddelen fra 1994 til 2017. Norges Bank begrunnet dette blant annet med at Birkeland hadde vært en eksponent for innovasjon og nyskaping som hadde satt varige spor innen en rekke naturvitenskapelige områder.

I 2004 opprettet Universitetet i Oslo, inspirert av arbeidet til Kristian Birkeland, Birkeland Innovasjon som skal hjelpe forskere å patentere resultater av forskningen sin.

Flere gater og veier i landet har navn etter Kristian Birkeland, som Birkelands gateRjukan, Birkelands gate i Notodden og Professor Birkelands vei i bydel Alna i Oslo.

En byste av Kristian Birkeland, laget av Henning Olav Espedal, ble avduket i Nordlysparken i Alta i 2015.

Galleri

Kilder og referanser

Eksterne lenker