Leksikon:Bataljon

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Leksikon:Bataljoner»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Bataljon (fransk bataillon), taktisk enhet i infanteriet; som underavdeling av regimentet ble bataljon vanlig i Norge i 2. halvdel av 1700-tallet. Bataljoner ble igjen delt inn i kompanier. Sjefen for bataljonen hadde som oftest majors grad, men kunne også være oberst eller oberstløytnant, det siste var vanligst på 1800-tallet. (Om Norges bataljonsinndeling 1628–1940, se Lars Kiærland: Oversiktsplan over Den norske hærs organisasjon I-III, utgitt av Forsvarsdepartementet 1946; jamfør Olai Ovenstads plansjeverk i 52 blader over Den norske hærs organisasjon fra 1628.) S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.