Leksikon:Historisk demografi

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Se også Historisk demografi i lokalhistoriewiki.nos hoveddel.

Historisk demografi m. Disiplin som gransker befolkninger (se dette) i fortiden. Det skjer på den ene siden gjennom statusbilder på gitte tidspunkter som viser befolkningenes størrelse og sammensetning etter kjennetegn som kjønn, alder og ekteskapelig status. På den andre kartlegges befolkningenes utvikling gjennom den løpende utskiftingen som foregår ved fødsler, dødsfall, innflytting og utflytting. Til forskjell fra samtidsdemografien konsentrerer historisk demografi seg hovedsakelig om tiden før den moderne befolkningsstatistikken kom i stand. Den arbeider gjerne med små befolkninger og benytter metoder bygd på rekonstruksjon av data på individ- og familienivå. S.D.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.