Leksikon:Underbruk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Underbruk, ubebodd gård som drives sammen med annen gård. Mange av senmiddelalderens ødegårder forble underbruk. Men det forekom også at proprietærer i senere tid gjorde om selvstendige gårder til underbruk. For å begrense dette ble slike underbruk fra 1685 ilagt dobbelt skatt; opphevet ved skatteloven 1827. K.J.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.