Leksikon:Vær

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Vær.

I. Fiskevær, sted der man tok havn og hadde stasjon under fisket, gjerne med en større allmue samlet. Vær i denne betydning har ofte gått over til å bli et særnavn, Været, også i sammensetninger. Rorvær kan brukes i samme betydning som fiskevær, men undertiden blir det skjelnet mellom de to begrepene, slik at rorvær betyr et ubefolket sted der fiskerne driver sesongutror, også kalt utøy, utvær, sommervær.

I forrige århundre ble det også vanlig (i Nord-Norge) å føye -vær til et eldre stedsnavn der det ble oppsving i fisket. Jf. landvert og værmann.

II. Samling av småøyer og holmer, der det ofte finnes store mengder sjøfugl, gjerne også kobbe, og der det kunne drives fiske. Steder der fuglerikdommen har vært utnyttet som næringsressurs, kalles egg- og dunvær. H.D.B.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.