Liste over Anders Olai Haneborgs eiendommer

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Anders Olai Haneborg
Foto: Haneborg-familiens stamtavle (1914).

Nedenfor er ei liste over Anders Olai Haneborgs eiendommer. Anders Olai Haneborg (1836-1920) eide mange eiendommer i andre halvdel av 1800-tallet, først og fremst skogseiendommer. Hovedtyngden av eiendommene hans lå på Romerike.

Anders Olai Haneborgs eiendommer

Lista er i utgangspunktet basert på matrikkelen av 1886, og vil bli utvidet ved hjelp av pantebøker. Dersom ikke annet er bemerket nedenfor, oppgir matrikkelen «A. O. Haneborg» som bruker. Merk at gardsnumrene er de som var gjeldende på den tida. Navneformene på matrikkelgardene bærer preg av at de er hentet fra skriftlige kilder.

Bygd Gard Gnr Detaljer Skyld Ervervet Solgt Merknader
Aurskog Viggenes 46 Hele garden, bnr 1 og 2 Hhv. 18 mark 66 øre og 22 mark 76 øre 1857 (Arvet)
Blaker Kamperud 55 Hele garden, bnr 1 5 mark og 22 øre 1857 (sannsynligvis, arvet) 1904[1] Matrikkelen 1886 oppgir brukeren Ole Jensen. Solgt 1904 til firmaet Mads W. Stang.
Blaker østre Mork 56 Bnr 1, 3, 5 og 6 Hhv. 12 mark 1 øre, 13 mark 3 øre, 6 mark 1 øre og 18 mark 1 øre 1870 1904[2] Solgt 1904 til Anton B. Nilsen & Co. Bnr 6 (Mork skog) fikk Haneborg i arv fra faren.
Blaker vestre Mork 57 Bnr 5 og 6 1 mark 69 øre og 1 mark 66 øre
Blaker Eid 71 Bnr 9, Sagbakken 1 mark 71 øre 1886 1914 Matrikkelen 1886 oppgir brukeren Ole Hansen Mjøluken. Haneborg eide 3/4 av denne eiendommen, den siste fjerdedelen hørte til fetteren Odilon Hanneborg. I 1914 ble den solgt til Akershus elektrisitetsverk.
Blaker Nordre Foss 75 Bnr 2 18 øre Oppgitt i matrikkelen 1904.
Blaker Søndre Foss 76 Bnr 4, «Fossholen (med vandfald)» 68 øre Oppgitt i matrikkelen 1904.
Blaker Søndre Fossum 78 Bnr 6, 9 og 12 Henholdsvis 11 øre, 1 mark 33 øre og 2 mark 32 øre 1885 (bnr 12) 1920 Bnr 6 og 9 er oppgitt i matrikkelen 1904, bnr 12 hørte til Haneborg alt fra 1885. Bnr 12 ble solgt i 1920 til Akershus elektrisitetsverk.[3]
Blaker Monsrud 80 Hele garden, bnr 1 13 mark 80 øre 1888 1904
Blaker Krokstad 81 Hele garden, bnr 1 23 mark og 99 øre. 1857 (Arvet 5/8) 1904 Matrikkelen 1886 oppgir navn på to brukere: Kasper Kristiansen og Ole Gulbrandsen. I 1904 ble den solgt til rittmester Wiel Gedde og forstkandidat Guthorm Andresen, som i 1906 omorganiserte sitt eierskap til A/S Krokstad skog.[4]
Sørum Østre Bingen 40 Bnr 3 og bnr 4 Henholdsvis 1 mark 20 øre og 19 øre Etter 1886. Oppgitt i matrikkelen 1904.
Fet Fråstad 31 Bnr 1, 63, 64 og 65 10 mark 82 øre på bnr 1, de andre hhv. 2, 2 og 6 1906 Garden er også kalt «Frogstad». Haneborg solgte den til familien Moss i 1906.[5]
Fet Tofsrud 32 Bnr 2 «Kvernstuen», bnr 5 «Møllerbak» og bnr 8 «Holterhuset» Hhv. 1 mark 70 øre, 81 øre og 1 mark 28 øre
Fet Falla 33 Bnr 1 «Falla», bnr 6 «Falla» og bnr 8 «Fossen» Hhv. 12 mark 84 øre, 97 øre og 1 mark 38 øre
Fet øvre Ramstad 35 Bnr 4 «Ramstad øvre», i 1904 også bnr 6 «Løkken» Henholdsvis 6 mark 99 øre og 1 mark 16 øre
Fet nedre Ramstad 36 Hele garden, bnr 1 og 2 11 mark 99 øre og 70 øre
Fet Hval 37 Bnr 6, i 1904 også bnr 5 Henholdsvis 2 mark 56 øre og 50 øre
Fet Fet prestegard 41 Bnr 9 «Norup» 2 mark 67 øre Etter 1886 Oppført i matrikkelen 1904.
Fet By søndre 58 Bnr 1 16 mark 67 øre
Fet Holtedal 71 Bnr 2 4 mark 41 øre Etter 1886 Oppført i matrikkelen 1904.
Fet Sanderud 72 Hele garden, bnr 1 20 mark 80 øre 1857 (Arvet)
Fet Tunnerud 73 Hele garden, bnr 1 5 mark 96 øre 1857 (Arvet)
Fet Skjatvet 74 Hele garden, bnr 1 16 mark 83 øre Etter 1886 Oppført i matrikkelen 1904.
Fet Midskog 75 Hele garden, bnr 1 24 mark 46 øre
Rælingen Jaer vestre 86 Bnr 10 «Jaer vestre» 1 mark 96 øre
Rælingen Rud 104 Bnr 6 «Amager» 14 øre Matrikkelen 1886 bemerker at «Alle Brug under dette Gaards-No. kaldes med Fællesnavnet Rudsberget.»
Rælingen lille Strøm 105 Hele garden, bnr 1 8 mark og 85 øre I 1904 var bnr 2 Strømsborg fradelt, og bnr 1 hadde ny skyld på 8 mark og 52 øre.
Enebakk Store Bøler 24 Bnr 10, Vestli 68 øre Oppført i matrikkelen 1904.
Enebakk vestre Melnes[6] 34 Bnr 3, «Sagstuen med Vandfald» 34 øre
Skedsmo vestre Sørum 29 Bnr 18, 19, 20, 21, 22 2 mark 74 øre, 9 øre, 1 mark 81 øre, 88 øre, 79 øre I matrikkelen 1886 og matrikkelen 1904 står det at bruker er «A. O. Haneborg m. fl.»
Skedsmo østre Kjeller 32 Bnr 5 2 mark og 46 øre
Nes Lille Heberg 139 Bnr 2 og 3 Henholdsvis 8 mark 63 øre og 3 øre Etter 1886 Oppført i matrikkelen 1904.
Nes Store Heberg 140 Bnr 2 og 3, i 1904 også bnr 5 og 7 2 mark og 96 øre, 14 øre, 4 mark 72 øre, 12 øre «Alm. skr. Herberg.»
Nes Eie 142 Bnr 8, «Seterstøen dampsag» 10 øre Etter 1886 Oppført i matrikkelen 1904.
Strøm i Sør-Odal Skårer 53 Bnr 1 25 mark 85 øre
Strøm i Sør-Odal Raustad 54 Bnr 1 7 mark 55 øre
Ulleren i Sør-Odal Skøien 71 Bnr 35 «Ullermyren» 2 mark 6 øre
Ulleren i Sør-Odal Spikset østre 82 Bnr 2 «Stormyren» 4 mark 20 øre
Vinger Skinnarbøl 1889 1899 Haneborg kjøpte Skinnarbøl fra Fredrik Lorents Rynning (1839–1910) for 120 000 kroner, og solgte det videre til trelastfirmaet Westye Egeberg & Co.[7]

Fotnoter

  1. Lillevold 1963, side 175. Lillevold opplyser at eiendommen gikk fra Halvor Haneborg til Anders Olai Haneborg, og det er derfor sannsynlig at sistnevnte overtok den samtidig som resten av arven.
  2. Lillevold 1963, side 182 og 196.
  3. Horgen 2007, side 448.
  4. Lillevold 1963, side 724. Lillevold oppgir at Haneborg kjøpte eiendommen av mora si i 1861.
  5. Geir Tandberg Steigan, Kampheim, Fråstad gård, Hagaveien 6.
  6. Garden hørte til Enebakk herred i 1886, men ligger i dag i Fet kommune.
  7. SkinnarbølWikipedia på bokmål og riksmål.

Kilder

Litteratur