Registreringssentral for historiske data

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Registreringssentral for historiske data (RHD) er en nasjonal institusjon ved Universitetet i Tromsø opprettet i 1981. Registreringssentralens oppgave er å skape et nasjonalt befolkningsregister for 17- og 1800-tallet, primært til bruk i forskning, men med åpenbar nytteverdi også på andre områder som f eks skolebruk, slektsgranskning, lokalhistorie o.l. Registreringssentralens kilder er gjort søkbare på nettet.

Selve registreringsarbeidet foretas i Målselv, mens registreringssentralens ledelse er lokalisert til det samfunnsvitenskaplige fakultet.

RHD har også et avansert søkesystem for folketellingene, som tar utgangspunkt i at alle fødesteder er kodet med kommunenummer. Dermed slipper en å ta hensyn til de mange varianter av skriveformer av kommunenavn som er brukt i tellingene.

Registreringssentralen faglige leder har siden 1991 vært professor dr.philos. Gunnar Thorvaldsen.

Søkbare kilder

Nettadresse

www.rhd.uit.no>
Om det avanserte søket i folketellingene