Lokalhistoriewiki:Bakgrunn

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Wikien ble lansert i 2008 og utviklet i samarbeid mellom Norsk lokalhistorisk institutt og John Erling Blad, Chris Nyborg og Olve Utne, som alle har bakgrunn fra Wikipedia. Blad sto for grunnleggende programmering, oppsett og interaksjonsdesign. Nyborg og Utne har bidratt med utvikling av grunnstrukturer og produksjon av innhold, blant annet i form av mønsterartikler. De involverte i prosjektet Gamlebyen i Fredrikstad spilte også en viktig rolle i det grunnleggende utviklingsarbeidet.

Historien om en wiki

Vinteren, våren og sommeren 2005 diskuterte fire norske wikipedianere, John Erling Blad, Chris Nyborg, Nina Aldin Thune og Pål Giørtz, muligheten for å etablere en egen historieorientert wiki, der lokalhistorie skulle inngå som en del. Domenet soge.org ble registrert av John Erling Blad i oktober 2005 med dette for øye. Etter å ha vært diskutert i ulike fora, inkludert Wikipedia, ble mulighetene for å realisere prosjektet tatt opp i møter med ABM-utvikling og senere med NLI.

Våren 2007 møttes NLI og John Erling Blad, Pål Giørtz og Nina Aldin Thune fra bokmåls-Wikipedia første gang for å diskutere mulighetene for et samarbeid om en lokalhistorisk wiki. Forut for møtet hadde begge parter ut fra ulike ståsteder syslet med tanken om et lokalhistorisk oppslagsverk på nett.

For NLI var et av utgangspunktene et ønske om å legge Norsk historisk leksikon ut på nett og samtidig både oppdatere innholdet og utvide leksikonet kronologisk og tematisk. Samtidig dukket det opp stadig flere lokalhistoriske leksika på nett, noe vi også gjennom vår veiledningstjeneste aktivt hadde oppmuntret til, men som vi nå så et potensiale for å binde sammen og distribuere globalt. Et annet utgangspunkt var vårt nettsted lokalhistorie.no, som i planleggingsfasen var tenkt som en tverrsektoriell samarbeidsplattform og møteplass for institusjoner og organisasjoner på ulike geografiske nivåer som arbeidet med forskning, formidling og dokumentasjon i forbindelse med lokalhistorie. Tanken var at vi ved å samarbeide kunne utnytte vår samlede kompetanse mer effektivt til beste for brukerne. Kanskje var verken mentaliteten eller teknologien moden for dette i 2000, men i 2006 ble ideen gjenfødt i form av Lokalhistorisk nettverk, som nå har omkring 350 deltakere og som NLI koordinerer. Vi ser for oss at wikien kan bli et viktig satsningsområde for nettverket.

Det som konkret utløste samarbeidet mellom NLI og Wikipedias folk, var et nyhetsbrev til nettverket, der NLI omtalte et planlagt seminar om lokalhistorie og sosial teknologi, med lokalhistoriske leksika og wikiteknologi som et av temaene. Kort tid etter var kontakten knyttet, og etter en måneds tid kunne den første demoen, utviklet av Olve Utne og Chris Nyborg, presenteres på nevnte seminar. I løpet av høsten 2007 utviklet John Erling Blad, i samarbeid med Chris Nyborg og Olve Utne, en ny og langt mer avansert demo. I slutten av mars 2008 ble denne flyttet til en server hos DIS-Norge. I denne prosessen fikk den nytt design og status betaversjon.

Milepæler