Lommedalsbussen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gunner Krydsby til høyre, sammen med andre sentrale aktører, Edvin Johnsrud fra Øvre Johnsrud til venstre og vellets formann Johan Krydsby.
Foto: Bærum bibliotek (1930).

Lommedalsbussen AS er et tidligere busselskap i Bærum med historie tilbake til 1923. Selskapet hadde sin opprinnelse i en bussrute til Sandvika, som ble etablert av Lommedalens vel sommeren 1923. Gunner Krydsby var rutens eier og driver. Han bygde et garasjeanlegg hjemme på gården Krysby kjørte en Republic lastebil, som ble kalt «Kostebinderiet». Den hadde plass til 12 passasjerer på to trebenker under tak. Bakerst var en vegg med dør og en hønsetrapp. Vognen var åpen på sidene. Ruten ble veldig populær, spesielt i helgene, når byfolk og andre skulle opp til hyttene sine. Da var bussen stapp full. Folk sto i hønsestigen og satt på skjermene. På taket var det et lass av ryggsekker, slik at ruten raskt fikk navnet «Rypesekkruta».

I 1928 fikk Krydsby konsesjon til å kjøre til Oslo. Bussruten til Økri ble startet i 1931, med forlengelse til Rykkinn i 1939. I 1944 ble konsesjonen overført fra vellet til Krydsby, og fra da av begynte selskapet å kalle seg Lommedalsbussen.

Gunner Krydsby døde i 1946, og enken Randi, samt døtrene Elin og Solveig, fortsatte å drive selskapet. Familieselskapet ble senere omorganisert til Lommedalsbussen AS, og holdt seg hele tiden til ruten Oslo–Sandvika–Lommedalen med siderute til Rykkinn. I 1960-årene ble det også kjørt enkelte avganger EiksmarkaGriniveienBærum sykehus, med forlengelse til Dønski i 1969.

Utbyggingen av drabantbyen Rykkinn i 1970-årene resulterte i en tredobling av Lommedalsbussens virksomhet. Ruten Oslo–Sandvika–Rykkinn var i mange år den ruten i Akershus som hadde flest passasjerer. Bærums Verk-utbyggingen i 1980-årene gav selskapet et ytterligere løft. I perioden 1975–80 kjørte selskapet også en fast rute fra Oslo til Warszawa. I en kort periode 1974 ble det også kjørt matebuss fra Kolsås til Rykkinn. I midten av 1980-årene ble det kjørt en rute Sandvika–Kolsås–Løkenhavna. Lommedalsbussen AS administrerte også selskapet AS Valdresfly, som en periode hadde ruteflygninger fra Værnes til Ørlandet.

Lommedalsbussens anlegg i Lommedalsveien 299 ble oppført i 1935 – et bygg med fem garasjer, som ble påbygd med fire garasjer og leiligheter i 1955. En stor verkstedhall stod ferdig i 1974, og en vaskehall i 1991. Dette anlegget ble senere brukt av AS Bærumsbuss, mens kontordelen av anlegget ble gjort om til butikk.

Selskapet innledet et rutesamarbeid med Bærums Forenede Bilruter (BFB). Lommedalsbussens eiere, familiene Hagesveen og Johnsrud, begge etterfølgere av Gunner Krydsby, solgte selskapet til Furubakken Eiendomsselskap AS i 1992. Lommedalsbussen ble med det et søsterselskap til BFB. I 1995 ble de to selskapene fusjonert til Bærumsbuss AS, som samme år ble kjøpt opp av Norgesbuss Invest AS. Selskapet er en av forløperne til Norgesbuss Bærum Romerike AS.

Som første busselskap i Akershus tok Lommedalsbussen i bruk leddbusser i 1990. Lommedalsbussens vogner var opprinnelig gule, men fikk fra 1971 grønn farge. Dette ble opprinnelig prøvd på en turbuss, men man syntes at fargen var så fin at man valgte å skifte farge på hele bussparken.

Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Lommedalsbussen er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.