Lunde sluse

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Innseilingen til Lunde sluse.
Foto: Christophe Dayer/Flickr (2007).

Lunde sluse er det fjjerde sluseanlegget i Bandak-Norsjøkanalen som er en del av Telemarkskanalen.

Lunde sluse ligger i elva Straumen ved tettstedet Lunde i Nome kommune. Den har et slusekammer med en løftehøyde på tre meter og en slusetid på rundt 15 minutter. Slusekammeret er bygget i hyggen stein. Lunde sluse sto ferdig i 1892. Anlegget står fremdeles som da det ble bygget og blir betjent manuelt.

Som de andre slusene på Bandak-Norsjøkanalen (bortsett fra Hogga) blir sluseportene betjent med jekkespett i spettespor, det vil si ved hjelp av spett med stag til sluseportene hvor motholdet er en nedfelt skinne på slusekammerets murkrone.

Damkonstruksjon

Lunde slusepark har en gjestehavn hvor det er bevart et stykke av en nåledam, som er en del av den gamle damkonstruksjonen i vassdraget. Denne ble bygget samtidig med slusen som del av anlegget. Denne dammen ble revet og erstattet av en gummidam i 1989, som var blant Europas første gummidammer. Som ved samme type dam ved Kjeldal sluse, ble den gamle nåledammen erstattet med en gummimembran. Teknikken med regulerbar gummimembran stammer fra Japan. Disse har gummiluker består av en luftfylt gummimembran montert på et betongfundament. Høyden på lukene tilpasses automatisk vannmengden i elva slik at vannstanden ovenfor dammen blir konstant.

Bygninger

Slusevokterbolig med uthus ble oppført samtidige med byggingen av sluseanlegget, og er utført i sveitserstil i to etasjer. Opprinnelig var huset for to familier, og er en laftet tømmerbygning med utvendig kledning av stående panel, og fundamentert på hogd stein, og taket er nå tekket med plater. Bygningen har høye vindusåpninger med kryssposter, og rommene inne er lyse med god takhøyde. Foruten bolighuset er det også bryggerhus og låve. Låven stammer fra den tid da anlegget delvis ble drevet som småbruk. Delen mot vest er tømret, for øvrig reisverk og hele låven har stående panel som utvendig kledning.

En del av kanalanlegget var også en smie med vaktrom for slusepersonel, oppholdsrom for fløtningen og stall. Oppholdsrommet for fløtningen og stallen er et tilbygg mot syd-vest fra omkring 1950. Hest ble benyttet til transport av varer mellom kanal og jernbane. Bygningen ble benyttet i forbindelse med drifts- og vedlikeholdsarbeid. Bygningen er inndelt i fire sparate rom med hver sin inngangsdør langs nordøstre langvegg. Vaktrom for slusepersonell i nordøstre rom, smie i midtre rom, og det senere tilbygget med oppholdsrom for fløtningen og stall mot sørvest. Enkel frittstående bygning i sveitserstil fra 1890-årene og tilbygg fra rundt 1950 med stående kledning.

Lunde sluse er opplagsplass for kanalens gamle dampdrevne muddermaskin på lekter, «Mudder'n» som er en av landets eldste anleggsmaskin.

Kilder


Koordinater: 59.30049° N 9.08835° Ø