Kjeldal sluse

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
M/S «Henrik Ibsen» i Kjeldal sluse. Et av nålehusene bak til høyre.

Kjeldal sluse er det femte og nest siste sluseanlegget i Bandak-Norsjøkanalen som er en del av Telemarkskanalen. Det ligger rundt en kilometer ovenfor Lunde sluse. Slusen har et slusekammer med en løftehøyde på tre meter og en slusetid på rundt 15 minutter. Kjeldal sluse sto ferdig i 1892 og anlegget står fremdeles som da det ble bygget og blir betjent manuelt. Nedstrøms er det en lang molo av natursten og andre stedlige masser som skiller elveløp og kanal. Slusekamrene og muren oppstrøms er utført i huggen stein. I forlengelsen av tørrmuren oppstrøms er det en storlense, inkludert fem lensekar.

Som de andre slusene på Bandak-Norsjøkanalen (bortsett fra Hogga) blir sluseportene betjent med jekkespett i spettespor, det vil si ved hjelp av spett med stag til sluseportene hvor motholdet er en nedfelt skinne på slusekammerets murkrone.

Damkonstruksjon

Slusen hadde opprinnelig en nåledam, som er en del av den gamle damkonstruksjonen i vassdraget. Denne ble bygget samtidig med slusen som del av anlegget. Denne dammen ble revet og erstattet av en gummidam i 1989, som var blant Europas første gummidammer. Som ved samme type dam ved Lunde sluse, ble den gamle nåledammen erstattet med en gummimembran. Teknikken med regulerbar gummimembran stammer fra Japan. Disse har gummiluker består av en luftfylt gummimembran montert på et betongfundament. Høyden på lukene tilpasses automatisk vannmengden i elva slik at vannstanden ovenfor dammen blir konstant.

Bygninger

Slusevokterboligen er i en etasje, utført i sveitserstil og ble oppført i 1890-årene. Den en er laftet tømmerbygning med stående utvendig panel, fundamentert på hogd stein og taket er tekket med enkeltkrom teglstein. Bygningen ligner noe på de tilsvarende ved Eidsfoss, Vrangfoss og Lunde, men har en noe annet utforming. Den skal ha vært en eldre bygning fra Maurdalen som ble flyttet til dagens plassering ved kanalen. Dette underbygges i regnskapsoversiktene til kanalen, der denne bygningen er oppført med en svært lav kostnad.

I tillegg har anlegget en låve, som er fundamentert på en enkelt steinsetting av hogd granitt. Entømret del til dyrehold, for øvrig reisverk, og ehele byginingen har stående utvendig panel og taket tekket med enkeltkrom teglstein. Låven inneholder bryggerhus, grisehus og utedo, og hadde sin hovedfunksjon den gang anlegget delvis ble drevet som småbruk. I ca 1950 ble bygningen forlenget med et garasje tilbygg mot nord/vest.

Sluseanlegget har også en smie med oppholdsrom for kanalansatte. Smia ved Kjeldal var den første ved kanalanlegget. Oppholdsrommet tjente også som et lite snekkerverksted. Dette og smia ble benyttet i forbindelse med drifts- og vedlikeholdsarbeid. Enkel frittstående bygning i reisverkskonstruksjon med stående kledning. Taket er tekket med enkeltkrum teglstein. Bygningen er fundamentert på steinsetting, delvis støpt, eventuelt påstøp.

Ved anlegget står det også en enkelt fløterbrakke fra rundt 1950, og to nålehus, et på nordsiden og et på sørsiden av kanalen, og ble brukt til å lagre stavene (nåler) av tre på ca 9 x 9 cm den gang dammen var en nåledam.

Kilder


Koordinater: 59.2925° N 9.0523° Ø