Lysås (Lørenskog)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lysås
Lysås Lørenskog 1920 ca.jpg
Lysås rundt 1920.
Fylke: Akershus
Kommune: Lørenskog
Gnr.: 103

Lysås er en matrikkelgård i Lørenskog kommune, gnr. 103. Lysås grenser i sør og delvis i vest til Hauger-gårdene, i vest til Oslo langs Ellingsrudelva og i nord og øst til Røykås.

Navnet kan opprinnelig ha vært Lýsuáss, og i så fall kan Lýsa ha vært det gamle navnet på Ellingsrudelva. Gammel uttale er lý`sås. Lysås ble antakelig ryddet i kristen tid. Gården lå øde i senmiddelalderen, men i 1593 er det nevnt en bruker. Eierforholdene er ikke kjent før i 1616, da Lysås var krongods. Gården ble solgt til en borger ved krongodssalgene i 1660-åra, og i de nærmeste 100 åra vekslet borgere og bønder på å eie gården inntil selveiet satte seg. I siste del av 1800-tallet var Lysås dog stadig forpaktet bort.

På hovedbruket står fremdeles låven, som har adresse Gamleveien 3 C. De øvrige bygningene lå i skråningen opp mot Lysåskroken – av disse er bare et stabbur tilbake. Jordene strekker seg sørover langs Ellingsrudelva, men er i dag forpaktet bort. Lenger sør ligger småbruket Nordli, og stua der, som riktignok er påbygd, er det eldste bebodde huset i Lørenskog. Også Pålerud er utskilt fra Lysås. OBOS eier et større skogareal på Lysås og ønsker å bygge boliger der, men Lørenskog kommune ønsker å innlemme området i marka. Saken ligger pr. 2009 i rettssystemet.


0230 Lorenskog komm.png Lysås (Lørenskog) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.