Leksikon:President

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Magistratspresident»)
Hopp til navigering Hopp til søk

President. Etter 1660 innført som betegnelse på magistratens framste medlem i stiftsbyene. En tid var det også presidenter i Fredrikstad og Skien. Som oftest var det den eldste av de sedvanlige to borgermestrene som ble utnevnt til president. Det er vanskelig å si noe sikkert om presidentens funksjoner og myndighet i bystyret utover det å føre forsetet i magistraten og å utføre de oppgaver som var tillagt borgermesterembetet. Fram til 1824 satt president i stiftsbyene som meddommer i stiftsoverretten i de sakene som tidligere hadde ligget til rådstueretten. Presidenttittelen ble opphevet ved kongelig resolusjon 24. juni 1828.

II. President ble også brukt som betegnelse på formannsstillingen i høyesterett i København. Kansleren var vanligvis president. Etter 1674 var president imidlertid bare en honorær tittel. Fungerende formann i høyesterett var justitiarius (s.d.). Dette formelle presidentembetet ble avskaffet i 1758.

III. Lederen for Danske Kancelli het fra 1787 kanselli-president. S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.