Magne Olstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hurdal kirke, der Olstad var klokker.
Foto: Harry Wad (2007)

Magne Olstad (født 5. januar 1914 i Kolbu, død 13. februar 2000) var lærer, klokker, lokalpolitiker og lokalhistoriker på Toten og i Hurdal. I 1978 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull.

Toten

Han var sønn av bonde Ole Olstad og Marit f. Braaten. Olstad tok eksamen ved Hamar lærerskole i 1936 og avla realskoleeksamen i 1945. I voksen alder, i 1964, tok han examen artium. Han hadde også kurs i sløyd og sang med mer.

Olstad var ansatt ved Kolbu framhaldsskole 1936-37 og Hurdal framhaldsskole 1937-42. I 1942 starta han Hurdal realskole, som han dreiv til 1945. Han arbeidde som lærer ved Østre Toten realskole 1945-47 og ved Kirkenær skole i Kolbu 1947-56.

Hurdal

Fra 1956 var han ansatt ved Kirkekretsen skole i Hurdal og arbeidde samtidig som klokker i Hurdal kirke.

Magne Olstad hadde mange tillitsverv og satt blant annet i herredsstyre, skolestyre, menighetsråd med mer. I Hurdal var han formann i skolestyret. Han var også medarbeider i flere aviser og skreiv tallrike leserinnlegg. Olstad var dessuten engasjert i det lokalhistoriske arbeidet i Hurdal, blant annet som medforfatter av Hurdal prestegjelds historie (1977) og redaktør av jubileumsboka til Hurdal landbrukslag (1996).

Han gifta seg i 1940 med Aasta Kværnstrøm (1920-98), datter av Jenny f. Knai og bonde og byggmester Ole Kværnstrøm. Magne og Aasta Olstad fikk to sønner og to døtre. Olstad-familiens gravsted ligger på Hurdal kirkegard.

Kilder og litteratur

Bibliografi