Hamar lærerskole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hamar Seminar i 1902.
Postkort fra «Margit», elev ca. 1902: "Jeg liker mig meget bra paa Skolen har været lidt syg i det sidste".
Stiftsseminarets bygning fra 1877 brukes fortsatt, til venstre i bildet. Til høgre Are Vesterlids nybygg fra 1965.
Foto: Wikimedia Commons (bruker Jensens) 2008
Seminarbygningen i 2014. Nå kalles den Nils Hertzbergs hus.
Foto: Trond Nygård (2014).

Hamar lærerskole ble oppretta i 1867 under navnet Hamar Seminar. Skolen skulle utdanne lærere i Hamar bispedømme, som hadde blitt gjenoppretta i 1864. Sammen med blant annet katedralskolen og Sagatun folkehøgskole gjorde lærerseminaret Hamar til en betydelig skoleby på slutten av 1800-tallet. Med unntak av perioden 1937-1945, da undervisninga var lagt til Elverum, har skolen hatt sammenhengende virksomhet siden 1867. Lærerskolen på Hamar har sia 1994 vært en del av Høgskolen i Hedmark, og siden 2017 Høgskolen i Innlandet, med adressa Holsetgata 31.

Skolen har gått under navna Hamar Seminar (1867-1902), Hamar offentlige lærerskole (1902-1967), Hamar lærerskole (1967-1981), Hamar lærerhøgskole (1981-1994) og Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar, avd. for lærerutdanning (1994-).

Bygninger

Fra starten i 1867 leide seminaret lokaler i Mæhlumgården. I 1875 ble det kjøpt ei tomt på 11 mål fra garden Holset, og to år seinere sto to murbygninger klare til bruk. Dette er de nåværende Nils Hertzbergs hus (også kalt Seminarbygningen) og gymnastikkbygningen. Seinere er skoleanlegget utvida med flere ny- og påbygg. Det vurderes vern/fredning av bygningene på høgskoleområdet.

Bestyrere/rektorer

Personer som har studert ved Hamar lærerskole

Navn Eksamen Yrkeskarriere Samfunnsvirke
Kristian Skolmen 1882 Lærer i Østre Toten fra 1882-1888 og Kongsberg fra 1888-1928. Aktiv i maling, arbeidersamfunn og sangforeninger.
Haldis Aasen 1925 Lærer i Søndre Land og Ringsaker Aktiv i Norges lærerlag
Ingerid Benedikte Aasen 1926 Storetveit skole, Fana og spesialist på innredning av skolekjøkkener
Elise Aasness 1916 Lærer på Tynset 1916, Elverum og Åsnes fra 1922.
Anette Andreassen 1896 Lærer i Skedsmo 1896-1898, i Mysen 1898-1902, i Lillestrøm fra 1902 til oppnådd pensjonsalder. Var lærerinnenes representant i Lillestrøm skolestyre i flere perioder.
Thea Andreassen 1898 Hun var lærer i Skedsmo fra 1898 til hun søkte avskjed i 1927.
Gunfrid Arna Ansok 1951 Lærer i Stavanger, Time, Balestrand og Bærum.
Kirsten Austad (1890-1947) Lærer i Nedre Eiker Aktiv i Nedre Eiker Husmorlag
Fanny Berg 1913 Lærer i Flekkefjord, Mosjøen, Fredrikstad, Drammen, Åsnes og Hamar. Rektor i Hamar. Æresmedlem i Norges Lærerinneforbund
Anna Kristine Berger 1895 Lærer i Lillestrøm fra 1897.
Ragna Bernhardsen 1918 Lærer i Gjøvik
Nella Trøften Bertelsen 1891 Lærer i Kongsvinger og Hamar
Karl Eugen Birkelund (1884-1938) 1906 Lærer på døveskolen på Hamar 1906-08, ved lærerskolen 1908-09, Kristiania 1909-17. Prest i Bygland og Vågå.
Bera Borchgrevink 1915 Lærer i Bergen kort tid.
Borghild Bratli 1920 Lærer i Stange og Hamar Speiderleder, aktiv i Venstre og Norges lærerinnelag, lærerinnelagets rep. i Hamar Kvinneråd
Olaf Bratlien (1907-90) 1928 Groruddalen skole m.m.
Fredrik Bredli (1903-86) 1926 Seierstad skole 1936-71, bl.a. førstelærer/styrer. DNA-politiker, ordfører i Østre Toten 1968-75.
Marit Brekke (f. Islandsmoen, 1900-77) 1923 Lærer på Biri 1923-?
Erik Bølviken 1901 Lærer ved Årengen skole på Nes på Hedmarken (1902-?) Organist og kordirigent, mange tillitsverv.
Ragnhild Sommerfelt Colberg, født Bøhn 1931 Jobbet ved Hammerseng pensjonatskole fra 1936 til 1940, deretter ved Nedre Eiker folkeskole.
Rikka Deinboll 1918 Bibliotekar Ansatt ved ved Deichmanske bibliotek i Oslo i 45 år, mesteparten av tiden som leder for bibliotekets barne- og skoleavdeling
Hans Egstad (1866-1957) 1885 Lærer i Vardal 1887-93, Vang ved Hamar 1893-1927. Formann i Vang lærerlag, aktiv i kirke- og kulturliv, blant annet i buddhistmisjonen.
Sigurd Einbu (1866-1946) 1886 Lærer i Øyer 1886-87, Vågå 1887-96, Dovre 1896-1911. Astronom, styrer av Den magnetiske stasjon på Dombås.
Bergljot Bøhn Elset 1925 Musikklærer i USA og i Horten
Ole Elvesæter (1852-1940) 1871 Andrelærar ved Gudbrandsdal amtsskule frå 1877 til 1919, styrar 1919-21. Særleg kjend som sløydlærar.
Gudrid Engen 1895 Lærer i Vardal kommune Lærerinnenes representant i Gjøvik skolestyre
Ole Arnesen Engen (1900-1968) 1921 Lærer i Veggli i Rollag kommune i over 40 år Hadde en rekke lokale verv, blant annet medlem av herredstyret i Rollag.
Johan Evje (1874-1962) 1895 Lærer i Aker. Ap-politiker, organist og komponist.
Johan Filseth (1862-1927) 1882 Lærer fram til 1886. Pressemann. Redaktør av avisen Framgang på Lillehammer 1886-94. I 1894 starta han avisa Gudbrandsdølen, også på Lillehammer.
Kjell Fremstad (1899-1977) 1920-åra? Lærer ved Fagernes skole i Ringsaker (før 1946), Vindingstad skole i Gjøvik 1946-ca. 1967. Organist i Åsmarken kirke, Ringsaker, og Bråstad kirke, Gjøvik. Dirigent for Fredheim blandede kor; selv korsanger i Jubilate.
Agnes Gulbrandsen 1899 Hun var lærer i Lørenskog 1900-1901 og ved Sagdalen skole i Strømmen 1901-1923. Aktiv i Akershus fylkesstyre og Norges lærerinneforbund.
Laura Gulden 1896 Lærer ved Asker seminars øvelsesskole, Tromsø offentlige høyere almenskole, Hølen og Mjøndalen
Borgny Günther 1935 Lærer ved Bokemoa skole i Stokke.
Aagot Sofie Hagen 1914 Lærer i Fredrikstad.
Inger Fallet 1918 Ansatt ved Sten skole i Skedsmo 1925-1927.
Kristian Hattestad (1878-1960) 1899 Lærer ved Kilebu skole i Øymark fra 1906. Avholdsmann og lokalpolitiker. Ordfører i Øymark 1935-40.
Petra Heiberg 1888 Lærer ved en norsk menighetsskole i USA. Hamar døveskole fra 1892. Lokalpolitiker og kvinnesaksforkjemper.
Einar Hermanrud (1893-1981) 1914 Nordli skole 1915-25, Kihle skole 1925-27. DNA-politiker, ordfører i Østre Toten 1935-67.
Jon Hole 1954 Vik skule, Aure skule og Sykkylven ungdomsskule, Sykkylven. Lokalhistoriker, forfatter av verk om Sykkylvens historie.
Oline Holtmon (1874-1968) 1894 Lærer ved Midtbyen skole på Hamar 1894-1940. Venstre-politiker, aktiv avholdskvinne.
Johanne Fredrikke Barth Horn 1907 Lærer i Drammen, Hamar og Oslo. Æresmedlem i Norsk tegne- og håndarbeidslærerforbund.
Petter A. Iversen (1858-1936) 1879 Huslærer hos Christian Vennerød 1879-81, lærer i Sigdal ca. 1881-90, Hurum ca. 1890-97. Lærer ved Asak skole 1897-1902, deretter styrer ved Sagdalen skole. Ap-politiker, ordfører i Skedsmo 1914-16.
Anna Margrethe Jenssen 1898 Lærer ved Hamar private forskole, Bispehaugen skole i Trondheim. Gymlærer ved Trondhjem døveskole
Bella Jenssen Lærer i Levanger, Horten og ved Hamar folkeskole
Sigrid Jenssen 1899 Lærer ved Hamar folkeskole og i Trondheim
Hartvig Johnsen (1877-1954) 1898 Mangeårig lærer ved Bolteløkka skole i Oslo Grunnlegger og mangeårig bestyrer av Norsk skolemuseum.
Jofrid Karstad 1947 Lærer i Vang, Hamar
Gudbrand Klevgaard (1866-1945) 1887 Lærer og kirkesanger i Etnedal (Bruflat skule og kyrkje). Lokalhistoriker, en av grunnleggerne av Valdres folkemuseum.
Magnus Klevgaard (1905-?) 1927 Lærer i Etnedal 1927-43 Musiker
Thora Knudsen 1928 Lærer i Hamar
Jenny Knutsen 1920 Lærer i Rjukan, Namsos og Hamar
Brynhild Thorud Kojedahl 1924 Lærer i Vang, Hamar Lærerinnenes representant i skolestyret og nestleder i Vang lærerinnelag
Tea Kummen (1893-1979) 1910 Fåberg 1915, Marlo skule i Skjåk 1916-44. Barnebokforfatter, engasjert landsmålskvinne.
Olav Magnus Kvalheim (1901-1978) 1927 Mangeårig overlærer i Oslo Flere verv i Norges Lærerlag, fagbokforfatter, forlagskonsulent.
Marius Langberg (1934-) 1965 Ansatt ved Stange barneskole og Romedal ungdomsskole. Kultursjef i Stange, leder i Stange Historielag.
Gudrun Bøhn Lie Lærer i Ringsaker, Stange, Vang og Hamar.
Knut Ludahl (1937-) 1958 (ca.) Lærer 1960-68, seinere bl.a. idrettssjef i Larvik. Fotballspiller for Fram i Larvik, verv i skøytebevegelsen.
Martin K. Lund (1869-1938) 1891 (ca.) Vilberg skole i Østre Toten.
Håkon Lundstein (1908-2001) 1934 Lærer i Etnedal, Torpa og Østre Toten. Styrer ved Nordli skole, Ø. Toten ca. 1949-68.
Fredrik Misfjord (1865-1933) 1886 (ca.) Lærer og kirkesanger på Nesjestranda i Veøy. Amatørfotograf.
Kristine Myhre 1882 Lærer i Vang på Hedmarken og hjembygda Nes på Hedmarken.
Thore Myrvang (1858-1939) 1877 Lærer i Stor-Elvdal, kst. skoledirektør i Hamar stift. Arbeiderdemokrat, stortingsmann og ordfører i Stor-Elvdal.
Anne Marie Mæhlum (1940-) 1961 Lærer i Nesseby, Vardal og Tana. Totenviken skole, Østre Toten 1963-68, Nordli skole Ø. Toten ca. 1968-2007. Aktiv i sanitetsforeninga i Nordlia.
Ragnar Mæhlum (1938-) 1960 Lærer i Kvalsund og Tana. Totenviken skole, Østre Toten 1963-68, Nordli skole Ø. Toten 1968-2007 (rektor fra 1973). Befal i Heimevernet, tillitsverv i idretten.
Inger Nordheim (1896–1973) 1918 Lærer i Romedal, Skedsmokorset og Eidsvoll.
Marta Nygaard 1919 Lærer ved Mauset skole på Furnes 1919-1920, fra 1920 ved Tærud skole i Skedsmo.
Ragna Nøkleby 1913 Hun var ansatt i Løten, Vestby og i Skedsmo.
Magne Olstad (1914-2000) 1936 Ansatt ved Kolbu framhaldsskole 1936-37 og Hurdal framhaldsskole 1937-42. I 1942 starta og dreiv han Hurdal realskole, som han dreiv til 1945. Lærer ved Østre Toten realskole 1945-47 og ved Kirkenær skole i Kolbu 1947-56. Fra 1956 ansatt ved Kirkekretsen skole i Hurdal og arbeidde samtidig som klokker i Hurdal kirke. Lokalpolitiker, medlem i menighetsråd, formann i Hurdal skolestyre.
Ingeborg Petersen 1903 Lærer i Trondheim og Hamar.
Bernhard Rutledal (1902-98) 1924 Vikar i Hyllestad og Gulen 1924-26, Sudøyane skule i Gulen fra 1926. I åra 1949-1969 arbeidde han ved Seljedalen skule og Flatbygdi skule i Vik kommune. Organist og sangkorleder.
Nils A. Røhne (1949-2022) 1971 Forskningsstipendiat, statssekretær og utenrikssjef for Norsk Folkehjelp. Ordfører i Stange kommune 2007-22.
Ole Mørk Sandvik (1875-1976) 1895 Lærer ved Vestheim skole i Kristiania 1898-1913, Hegdehaugen skole 1913-45. Teolog, musikkforsker og folkemusikksamler.
Hans H. Sethne (1860-1947) 1880 Lærer ved skolene Ulsrud og Lund i Kolbu på Toten. Ordfører i Kolbu 1908-16
Johan Sethne (1867-1946) 1890 Lærer i Østre Toten, Hammerfest og Drammen, fra 1899 i Kristiania, sløydinspektør s.st. fra 1928. La ned et stort arbeid for svømme- og livredningsopplæring, også engasjert i gymnastikkundervisninga i skolen.
Otto Sjøli (1853-1931) 1871 Lærer og organist i Stange kommune Organist, musiker og bankkasserer i Åsnes
Thorvald A. Skaug (1861-1948) 1880 Lærer på Sønsteli skole, Eina, 1883-1923. Ordfører på Eina 1911-22.
Thora Skolmen (1868-1933) 1897 Lærerinne i Vardal, Ytre Rendalen og Hov i Land (1901-12). Aktiv folkemusikksamler og kvinnesakskvinne.
Tove Skoug Førskolelærer på Gjøvik og høgskolelærer på Hamar lærerskole. Høyrepolitiker
Hans Martin Skøien (1875-?) 1898 Lærer på Hadeland og Toten (Jevnaker 1898-1904, Fredheim i Brandbu 1904-20, Kirkenær i Kolbu 1920-35). Klokker i Kolbu kirke 1920-35.
Emma Stav 1882 Lærer ved Testmann Strands pikeskole og Hamar folkeskole
Elise Sofie Stenseth (1881-?) 1903 Lærer ved Fagernes skole (Østre Toten) 1906-10, Ullerål skole på Ringerike 1910-?. Fikk i stand 17. mai-feiring i Fagernes krets.
Aslaug Sveen 1903 Lærer med Hamar folkeskole.
Bernhard Stokke (1896-1979) 1917 Lærer ved Tåsen skole. Overlærer ved Tåsen skole og Bryn skole i Oslo. Barne- og ungdomsbokforfatter. Lærebokforfatter. Utarbeidet skoleprogram for NRK.
Ole Steffensen Sæhle (1852-1939) 1883 Lærer i Østre Toten, Peterstuen skole 1883-94, Seierstad skole 1894-1922. Dreiv gardsbruket Solheim (gamle Peterstuen skole).
Karin Sætre 1950 Lærer i Ringsaker og Hamar.
Ivar Søndrol (1894-) 1915 (ca.) Lærer ved Fossum skole 1917-1947, senere ved Haugtun skole, begge i Blaker. Motstandsmann under andre verdenskrig, ektefelle av Karen Søndrol.
Karen Søndrol (1893-) 1914 Lærer ved Fossum skole 1917-1947, senere ved Haugtun skole, begge i Blaker. Motstandskvinne under andre verdenskrig, ektefelle av Ivar Søndrol.
Jon Sørensen (1868-1936) 1892 Grunnlegger, eier og styrer av Eidsvoll folkehøgskole (1908-18)
Olaus Tollefsrud (1879-1968) 1890-åra 1900/1901 lærer ved en fortsettelsesskole i Drangedal. I perioden 1901-10 arbeidde han ved Eidsfoss skole, Hof i Vestfold, og etter to år ved Strømsgodset skole i Drammen ble Tollefsrud ansatt ved Stabekk skole i Bærum i 1913.
Sigurd Tordhol (1895-1952) 1922 Lærer ved Ihle skole i Vestre Toten 1922-?. Skreiv lokalhistoriske stykker fra Lesja, blant annet i Årbok for Dølaringen.
Jens Nikolai Torshov 1903 Lærer i Gjerdrum. Vestby skole 1903-1912, Solheim skole 1912-1950.
Harald Viken (1891-1966) 1912 Lærer ved Østvoll skole i Vestre Toten fra 1915. Skolestyreformann m.m. i Vestre Toten.
Ole Weflen (1846-1928) 1869 Østerhaug skole 1871-92, førstelærer Stange skole 1893-1920. Arbeiderdemokrat, ordfører i Østre Toten 1913-22.
Jan Østby (1902-86) 1927 Lærer i Stokke og Sandar, skoleinspektør i Tjølling 1956-60. Forfatter av flere bøker om hvalfangst.
Elise Aabakken (1903-84) 1923 Lærer i Furnes 1924-27.
Hans Aaberg (1863-1947) 1889 1891-99 var han lærer på Stolmen ved Bergen og arbeidde seinere ved en skule i Norheimsund (1899-1903) og til slutt på Mosterøy ved Stavanger (1903-07), før han i 1907 ble tilsatt som lærer og kirkesanger på Herdla. Herredskasserer m.m. i Herdla herad.
Ingvar Aaberg (1903-1975) 1924 Først vikar ulike steder i landet, i Vang, Stange, Skien og Rjukan. I 1927 ble Aaberg ansatt som lærer i Sør-Odal.
Sigrid Aaberg (1889-1966) 1911 Lærerinne i Aker 1911-17, i Larvik 1917-20 og i Hamar 1920-22. I 1922 ble hun ansatt ved Rollsløkken skole i Vang ved Hamar. Aaberg arbeidde også som lærerinne ved Hamar lærerskoles øvingsskole.
Eivind Aalborg 1890 (ca.) Lærer i Tolga 1890 til 1896, Fredheim skoleTjøme 1896-1911, deretter på Ljan i Aker herred. Avanserte til overlærer. Medlem av formannskapet, skolestyret, fattigstyret m.m. på Tjøme.
Halvdan Aamot (1903-86) 1923 Lærer ved Myrvåg skule i HerøySunnmøre fra 1924.
Hans Christian Aas (1867-1929) 1890 Lærer på blant annet Toten og Øvre Eiker.
Syver Aasen (1854-1929) 1885 Lærer i Vestre Toten 1886-96, Kirkenær skole i Kolbu 1897-1922.

Kilder og litteratur

Koordinater: 60.79625° N 11.07473° Ø