Magnus Lagabøte

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Magnus Lagabøter»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Magnus Lagabøte
Magnus Lagabote.Stavanger domkirke.png
Personalia
Tittel: Konge av Norge
Regjeringstid: 12631280
Fødselsnavn: Magnus Håkonsson
Fødselsdato: 1. mai 1238
Bortgang: 9. mai 1280
Foreldre: Håkon IV Håkonsson og
Margrete Skulesdatter
Ektefelle(r): Ingeborg Eriksdatter
Barn: Eirik II Magnusson
Håkon V Magnusson

Magnus VI Lagabøte (født Magnus Håkonsson 1. mai 1238, død 9. mai 1280) var Norges konge fra 1263 til sin død. Han var gift med Ingeborg Eriksdatter som var datter av Erik Plogpenning av Danmark. Deres to sønner Eirik og Håkon V ble begge konge av Norge. Tilnavnet Lagabøte, «Lovforbedreren», fikk han fordi han gav hele Norge en felles lov til erstatning for de eldre landskapslovene.

Han var sønn av Håkon IV Håkonsson og Margrete Skulesdatter. I 1257 ble Magnus medkonge, og i 1261 ble han kronet. Han regjerte sammen med faren frem til 1263, da Håkon IV falt på Orknøyene under et krigstokt.

Tilnavnet ‘Lagabøte’, det vil si ‘Lovforbedreren’, fikk han fordi han ‘bøtet’ på lovene i Norge. Først reviderte han de gamle landskapslovene, deretter ble en ny landslov, felles for hele landet, utarbeidet. Den ble vedtatt på tingene i årene 1274 (Landsloven) og 1276 (Byloven). Den ble også tillempet for Island og Færøyene.

Reformer

Hirdskråen

I Hirdskråen definerte Magnus adelens, riksembetsmennenes og hirdens privilegier. Lendmenn og skutilsveiner fikk de europeiske titlene baron og ridder.

Landsloven

Landsloven var den første riksdekkende lov i Norden, og den andre i Europa etter Castillas rikslov. Den erstattet de eldre landskapslovene. Loven som erstattet den, Christian IVs Norske Lov, var i all hovedsak en oversettelse av Landsloven til dansk, og det var først med Christian Vs Norske Lov at Landsloven faktisk falt bort.

Byloven

Byloven var en særegen, riksdekkende lov for byene. På grunn av byenes spesielle privilegier var de ikke uten videre underlagt Landsloven.

Sættargjerden

Sættargjerden i Tunsberg var en avtale mellom konge og kirke, som ble inngått i 1277. Kirken fikk sikret sin eiendomsrett, betydelig skattelette og mer omfattende juridiske privilegier.


Forgjenger:
 Håkon IV Håkonsson 
Konge av Norge
Etterfølger:
 Eirik II Magnusson