Mangfoldige minner

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Mangfoldige minner var et prosjekt som startet i 2008, i forbindelse med Mangfoldsåret 2008 og Kulturminneåret 2009. Prosjektet hadde to målsetninger. For det første å dokumentere og formidle fortellinger om innvandreres veier til Norge og møter med norske lokalsamfunn, og for det andre å samle inn og formidle migranters folkeminner. De som sto bak var Norsk lokalhistorisk institutt, Norsk Folkeminnelag og Landslaget for lokalhistorie, med Ida Tolgensbakk og Liv Bjørnhaug Johansen var prosjektledere. Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner ble invitert til å bidra til å dokumentere, bevare og presentere kulturminner knyttet til innvandring til Norge.

Første del av prosjektet, som varte fra 1. januar til 31. desember 2008, resulterte i 31 intervjuer med migranter fra hele verden, som ble transkribert og lagt ut på nettstedet mangfoldigeminner.no. De fleste intervjuene ble også publisert i Mangfoldige minner. Veier til Norge, utgitt på Aschehoug i 2008. På Lokalhistoriewiki er intervjuer fra prosjektet samlet i kategorien Veier til Norge.

Andre del av prosjektet, Minner fra migrasjon, startet i 2010. I denne fasen ble det samlet inn personlig arkivmateriale til norske arkiver: brev, dagbøker, fotografier, videoopptak, fortellinger, intervjuer, memoarer, dikt og annet som måtte bære informasjon om reise til, etablering i og liv i Norge". Mangfoldige minner. Fortellinger og folkeminner ble utgitt i 2009.

I forbindelse med prosjektene ble det også holdt seminarer og arrangert utstillinger.

Litteratur og kilder