Kulturminneåret 2009

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjøkkenutstyr kan også være kulturminner, som dette bakstejernet fra Nordmøre. «Dagliglivets kulturminner» er tema for Kulturminneåret 2009.
Foto: Olve Utne

Kulturminneåret 2009 er et markeringsår som skal gjennomføres i 2009 for å gi arbeidet med å verne og bevare kulturminner et løft. Under kulturminneåret 1997 hadde man en kulturminnestafett der hver kommune i landet plukket ut et kulturminne de ville fremheve. Det viste seg at svært mange valgte nyere kulturminner, fra beste- og oldeforeldres generasjoner. Dette fokuset på minner som såvidt befinner seg utenfor manns minne førte til at man bestemte at temaet for Kulturminneåret 2009 skal være «Dagliglivets kulturminner».

Anbefalingen om å ha et nytt kulturminneår kom fra Stortinget i Stortingsmelding nr. 16 (2004–2005), Leve med kulturminner. Regjeringen tok imot anbefalingen, og har uttrykt et ønske om at markeringen skal gjennomføres som et samarbeid mellom frivillige, organisasjoner og det offentlige.

Markeringen skal ikke bare fokusere på de materielle kulturminnene, men også på slikt som sanger, historier og personlige minner. Gjennom året skal 52 kulturminner få en spesiell presentasjon, et for hver av årets uker.

Kulturminneåret realiseres som et samarbeidsprosjekt mellom Norges kulturvernforbund, Riksantikvaren, ABM-utvikling, Norges museumsforbund og kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS).

Seks hovedprosjekter utgår fra Kulturminneårets sekretariat
  • Kulturminneløypa er en nasjonal digital satsing hvor publikum inviteres til å lage turløyper med kulturinnhold selv.
  • Fordums kraft - nytt liv: Ti kunstnere og en fotograf forteller fra ti av våre best bevarte industrielle kulturminner.
  • dagligliv.no samler inn digitale bilder av gjenstander som symboliserer norsk dagligliv etter krigen.
  • Ukens kulturminne Hver fredag i 2009 presenteres et utvalgt kulturminne.
  • Skoleprosjekt: Kulturminner på reise Samarbeid med Mangfoldsåret 2008 om Minnebok for mangfold - et skole-museumprosjekt.
  • Artikler om kulturvern: forfattere inviteres til å skrive om kulturvern i Norge i dag.
Kulturminneåret 2009 er i tillegg samarbeidspartner i flere prosjekter

Kulturminneløyper

Lokalhistoriewiki.no har oversiktssider som lenker videre til mer spesifikke artikler relatert kulturminneløypene i de følgende fylkene:

Ekstern lenke