Mathias Mathiasen Abel (f. 1652)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Mathias Mathiasen Abel (født 1652 i Trondheim, død nyttår 1699/1700 i Asker) var sokneprest til Asker prestegjeld fra 1687 til 1699.

Slekt og familie

Han var sønn av byfogd i Trondheim Mathias Abel (omkr. 1620–1664) og Karen Rasmusdatter Haard. Faren regnes som stamfar til den norske greina av slekta Abel.

Kort tid etter at han tiltrådte sokneprestembetet i Asker ble han gift med enka etter forgjengeren, Dorthe Johannesdatter Guddens. De fikk ett barn, sønnen Jørgen Mathiasen Abel, som døde som barn i 1704.

Liv

Mathias Abel ble student i 1670. Etter studiene var han en tid privatlærer. Julaften 1686 lå sokneprest til Asker Hans Lauritzen Munch for døden, og Mathias Abel ble da ordinert i Christiania for å fungere som hans personell kapellan. Abel konstaterte at Hans Munchs tilstand var svært alvorlig, og søkte allerede samme dag om å få bli hans etterfølger. Det ble innvilga, på anbefaling fra visestattholder Just Høeg som hadde hørt Abel preke og var svært imponert over ham. Også biskop Hans Rosing mente at Abel var den rette til kallet, og allerede to uker etter at han ble personell kapellan ble Abel utnevnt til sokneprest.

Både Asker kirke og Tanum kirke – prestegjeldet omfatta den gang også Bærum – ble reparert mens Mathias Abel var sokneprest. I 1688 søkte han om å få sette opp et pulpitur, et lite galleri, i Asker kirke. Grunnen til dette var at kirka var i ferd med å bli for liten fordi det begynte å bli mange ungdommer i soknet. Dette fikk han innvilga, og pulpituret ble oppført samme år. Han lot også reparere tiendeboden ved Haslum kirke i 1696 og den ved Tanum kirke i 1697.

I 1695 fikk han dansken Rasmus Jensen Mariager som personell kapellan.

Den 30. desember 1699 ble Søren Michelsen Schumacher utnevnt til visepastor med etterfølgelsesrett. Mathias Abel hadde da vært syk i flere år, og hadde blitt ute av stand til å forrette. Han døde ved nyttår 1699/1700.

Enka Dorthe Guddens, som tidligere hadde vært gift med forgjengeren i sokneprestembetet, ble gift for tredje gang med Ole Lyche.

Det hang portretter av Mathias Abel, Dorthe Guddens og sønnen Jørgen i Asker gamle kirke inntil den brant i 1878. De av Abel og Guddens er i dag på Asker sokneprestkontor, mens maleriet av sønnen har blitt borte.

Litteratur