Ivar Mediås

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Mediås, Ivar»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Ivar Mediås, lærer, politiker, redaktør og dedikert avholdsmann, samlet også inn store mengder gammelt Snåsamål
Foto: Martin Knoph

Ivar Mediås (født 18. august 1901 i Snåsa, død 11. juli 1971 i Steinkjer) var lærer i Snåsa. I 1968, som pensjonist, flyttet han til Steinkjer. Mediås var sønn av smed Ole I. Mediaas og Jensine.

Familie

Sammen med kona Oddlaug født Tyldum fikk Ivar Mediås tre barn: Odd Asbjørn Mediås født 11. februar 1930 - gift med Aud. Aud Mediås født 2. mars 1934, gift med Leif Aalberg i Malm. Per Joar Mediås, født 10. juni 1944, gift med Elisabeth Aune, bosatt i Hunndalen ved Gjøvik.

Yrker

Etter eksamen ved Levanger lærerskole i 1923 tiltrådte han samme året ved Gifstad og Imsdal skolekretser hvor han var tilsatt til 1946, med unntak av et par perioder under krigen, først under lærerstriden i 1942 og så i februar 1945 da han var i tysk varetekt i Vollan fangeleir. I 1946 søkte han og fikk lærerposten på Jørstad skole. Her ble han til han overtok skolestyrerstillingen ved Breide skole i 1966, hvor han ble til han gikk av i 1968.

Ett yrke var åpenbart ikke nok for den sosialt og politisk orienterte skolemesteren. Da Nord-Trøndelag distrikt av Det Norske Totalavholdsselskap si avis Inn-Trøndelag Tidend måtte skifte redaktør ble dette Mediås sin oppgave sammen med Johan By. De overtok fra avis nr 3 i 1946. Denne avisa gikk fram til desember 1947. Fra desember 1950 til mars 1951 gikk samme organ under navnet Nord-Trøndelag tidend med de samme redaktørene.

Verv

Barne- og ungdomsutvalget til D.N.T.
Foto: Fra Med skjold og fakkel (1974)

Ivar Mediås representerte Venstre i kommunestyret i Snåsa kommune fra midt i 1930-åra og i flere år etter 2. verdenskrig. Han satt også i skolestyret der han også var formann gjennom flere perioder. Det var også han som gjennom mange år redigerte spalten «Ungskogen» i menighetsbladet Sol-Sang. I tillegg var han speiderleder for Snåsa 2, medlem og leder for det frilynte ungdomslaget Vårvon, formann i styret for Vårvon si folkeboksamling, formann i kommunens turistforening, mangeårig leder i styret for Breide Samvirkelag og Breide samfunnshus. Han var sterkt engasjert i avholdssaken, og hadde flere verv i Inntrøndelag krets av D.N.T.

Det Norske Totalavholdsselskaps landsmøte i Stavanger i 1959 ble Mediås innvalgt i DNTs barne og ungdomsutvalg på innstilling fra landsstyret i D.N.T.

Bibliografi

  • Breide samvirkelag 25 år : 1919-1944. (Jubileumsberetning) 41 s. ill. Steinkjer 1944
  • Brandforsikringsforeningen «Samhold» 50 år : 1898-1948. (Jubileumsberetning) 53 s. ill Sammen med Gerhard. O. Jørstad. Steinkjer 1948.
  • Norges bebyggelse, Fiskaa, Haakon Mathias og Haakon FalckMyckland (red) Herredsbindet for Nord-Trøndelag : Midtre del. Om Snåsa kommune s 489 – 505 Bergen 1958
  • Snåsa brannkasse : 100 år. (Jubileumsberetning) 21 + upg. s. Steinkjer 1960
  • Breide samvirkelag 50 år : 1919-1969. 28 s. ill (Jubileumsberetning) Steinkjer 1970?
  • Innsamlet store mengder Snåsadialekt, ved å intervjue eldre snåsninger. Dette befinner seg både på Snåsa museum og Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap (Nordisk institutt) ved NTNU i Trondheim.

Kilder