Odd Asbjørn Mediås

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Mediås, Odd Asbjørn»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Odd Asbjørn Mediås, skoledirektør, lokalhistoriker, fotballentusiast, musiker og fagbokforfatter.

Odd Asbjørn Tyldum Mediås (født 11. februar 1930 i Snåsa, død 28. oktober 2014 i Steinkjer) var sønn av Ivar Mediås og hustru Oddlaug født Tyldum. Mediås var nok best kjent som skoledirektør i Nord-Trøndelag, men mange så ham også som ihuga fotballentusiast og en drivende engasjert musiker. Han var gift med Aud født Øksnes fra Kvam, og sammen fikk de tre barn: Ivar Birger (1952), Jorunn Oddfrid (1955) og Geir (1962).

Hans store interesse for musikk ble tidlig vakt, og ga både ham selv og omgivelsene store opplevelser. Hans mange skoleorkestre, paret med yrkesutøvelsen, viste en mann med genuin omsorg for å gi barna han var satt til å danne, vekstmuligheter også på det reint kulturelle plan. Da yngste sønnen Geir ble fotballinteressert, ledet det til at far Odd Asbjørn engasjerte seg i SI&FK, hvor han ble formann i styret fra 1979 og i tre år, foruten å inneha styreverv i flere år. Når han ble voksen nok, tok han også på seg ansvaret med å lede Veteranlauget i Steinkjer fotballklubb. De musikalske og sportslige årer ledet ham likevel ikke av sporet til å stå i bresjen for de mer yrkesfaglige organisasjoner han ble en del av. Som pensjonist ble han dessuten doktor på skoledirektørembetet. Kongens fortjenstmedalje i gull hang han opp på veggen, ved siden av skrivepulten sin, der den inspirerte til videre innsats.

Yrkeskarriere

Odd Asbjørn Mediås sin skolekarriere startet ved at han ble lærer ved Saltvern skole i Bodin kommune fra 1953 til 1955, etter å ha avlagt eksamen ved Levanger lærerskole i 1952. I 1955 brøt familien opp fra Nordland og reiste tilbake til Nord-Trøndelag, hvor han fikk en lærerpost i Malm kommune før han ble skoleinspektør i Stod kommune fra 1957. I 1960 ble han skoleinspektør i Sparbu kommune. I forbindelse med kommunesammenslåingen i 1964 ble han skoleinspektør, senere skolesjef, i «storkommunen» Steinkjer kommune. Fra 1985 finner vi ham som konstituert skoledirektør i Nord-Trøndelag. Fast utnevnt i embetet ble han fra 1987.

Da skoledirektørembetet ble nedlagt i 1992, fortsatte Mediås fra 1. august samme år som skoledirektør med Høgskolen i Nord-Trøndelag som tjenestested, fram til han gikk inn i pensjonistenes rekker.

Utdanning

 • Examen artium ved Steinkjer landsgymnas i 1950.
 • Lærerprøva ved Levanger lærerskole 1952.
 • Mellomfag i norsk i 1959.
 • Hovedfag i pedagogikk i 1974.
 • Flere kurs i administrasjon og ledelse med innlagte studiereiser i Danmark, Finland, Sverige og England.
 • Dr.philos 1997. Hvor han disputerte på «En 132-årig skolehistorie», som var en bearbeidelse av boka Skoledirektørembetet i Norge 1860-1992 – ei bok som ble til på foranledning av en anmodning fra Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet.

Musikeren

Interessen for musikk våknet tidlig i den vordende skolemannen, som vokste opp på Snåsa. Allerede i 10-årsalderen begynte han å spille fiolin hos Gerhard Jørstad. Jørstad var en av stifterne av Snåsa orkesterforening i 1898. Odd Asbjørn begynte å spille i dette orkesteret i 1944, og ble med her til han flyttet til Steinkjer for å gå på Steinkjer landsgymnas i 1947. Som kjent er det gjerne slik at nisser blir med på lasset. Så da ekteparet flytta til Bodin i 1953 kom han med i Bodø orkesterforening. I den samme perioden startet Mediås Saltvern skoleorkester som var et strykeorkester, og var samtidig instruktør på fiolin i Bodø skoleorkester. Da de kom til Malm i 1955 ble han med som instruktør i Malm skoleorkester. Og dette året ble han også med i Inntrøndelag symfoniorkester.

Med flyttingen til Binde i Stod i 1957 ledet det til at han startet Stod skoleorkester som også var et strykeorkester. Og det samme gjentok seg i 1960, da han ble tilsatt som skoleinspektør i Sparbu kommune: Han startet Sparbu skoleorkester. Som den gode lokalhistoriker han også er, har han skrevet en artikkel om Sparbu skoleorkester i Årbok for Sparbu historielag 2009. Ved tilsettingen som skoleinspektør og seinere skolesjef i den nye storkommunen Steinkjer fra 1964, ble det mindre tid til å arbeide med skoleorkester. Men hele tida – inntil det ble nedlagt i 1993, spilte han fiolin i Inntrøndelag symfoniorkester. Dessuten var han i noen år konsertmester i Henning musikklag. Foruten disse aktivitetene spilte han også i mange år i Orkesterforeningen i Steinkjer. Sammen med andre entusiaster var det Mediås som tok initiativ til å få i gang kommunal musikkskole i Steinkjer. Som en av de siste akter i stillingen som skolesjef i Steinkjer ble det hans lodd å legge fram forslag til vedtekter og instruks overfor avdelingsstyret for skole og utdanning (skolestyret) da Steinkjer kommunale musikkskole skulle starte opp høsten 1985. I 1997, etter 50 års fravær, ble han igjen medlem av Snåsa orkesterforening. Dette skjedde etter at et framtredende medlem av foreningen ga uttrykk for at de var rimelig rause med permisjonene.

Noen år var han formann i styret for Inntrøndelag symfoniorkester - senere også i Orkesterforeningen i Steinkjer .

Organisasjonsmannen

Idrett

Fotballentusiasten Odd Asbjørn Mediås, her sammen med Odd Bækken i starten på dugnaden som skulle gi SI&FK klubbhus på Nerenget på Guldbergaunet.

Gjennom alle år drev Mediås en del med løping. Blant annet hadde han 10 starter i Oslo Maraton bak seg. Han var også leder i styret for SI&FK; Steinkjer Idretts- og Fotballklubb - senere Steinkjer Fotballklubb. Der var han også leder i styret for Veteranlauget i noen år. I år 2000 ble han tildelt klubbens ærespris, Stjerneordenen, i sølv.

Bibliografi

med vekt på lokalhistoriske skrifter

Bøker

 • Fra allmueskole til folkeskole i Steinkjer kommune : skolehistorie fra 1800 til 1890-åra, 1974
 • Steinkjer faste skole fra 1851 U. å.
 • Fra folkeskole til grunnskole i Steinkjer kommune : skolehistorie fra 1900 til 1970-åra. 1977
 • Fra Berg-gården til Sandan : av Steinkjer allmue- og folkeskoles historie, 1983
 • Den faste skole på Ner-Velle 175 år : en beretning fra allmue og folkeskolens historie i Beitstad, 1984
 • Innføring av 9-årig skole i Nord-Trøndelag, 1993
 • Skoledirektørembetet i Norge 1860-1992, 1996
 • Fra krets- til fylkeslag : Norsk lærerlag Nord-Trøndelag 100 år : 1897-1997, 1997
 • Avspark! : Stenkjær fotboldklub, Steinkjer idretts- og fotballklubb, Steinkjer fotballklubb 1910-2000, 2000
 • Fra griffel til PC : allmueskolen – folkeskolen – grunnskolen i Steinkjer fra 1700-tallet til år 2000, Steinkjer 2000. Nytt revidert opplag i 2012
 • Fra jubileum til fusjon : Norsk lærerlag i Nord-Trøndelag 1997-2001, Steinkjer 2002
 • Steinkjer skole 100 år : 1904-2004, ''Steinkjer Saga'' nr 2 2004
 • Enhetsskolens utvikling i Danmark og Norge : allmueskolen/folkeskolen/grunnskolen i utvikling fra de første skolelover og fram til år 2003, Ålborg 2004
 • Kulturinstitusjon og utviklingsaktør : Nord-Trøndelag fylkesbibliotek gjennom 30 år, 1997-2007, Steinkjer 2007
 • En kultur- og kunnskapsinstitusjon runder år : Steinkjer bibliotek 150 år : 1858-2008, Steinkjer 2007
 • Skolehistoriske holdepunkt : Norsk og nordisk skolehistorie i årstall, Oslo 2010

Bøker i samarbeid med andre

 • Mediås, Odd Asbjørn og Alfred Oftedal Telhaug: Fra sektor til helhetstenkning : statlig, regional styring av norsk utdanning i 90-åra, Steinkjer 1999 (Rapport fra prosjektet Utdanning som nasjonsbygging, nr. 1).
 • Mediås, Odd Asbjørn og Alfred Oftedal Telhaug: Fra sentral til desentralisert styring : statlig, regional styring av utdanningen i Skandinavia fram mot år 2000, Steinkjer 2000. (Rapport fra prosjektet Utdanning som nasjonsbygging, nr. 2).
 • Mediås, Odd Asbjørn og Alfred Oftedal Telhaug: Fra geistlig styrt til brukerstyrt skole : utviklinga av den kommunale og lokale skoleadministrasjon i Norge, Steinkjer 2001. (Rapport fra prosjektet Utdanning som nasjonsbygging, nr. 3).
 • Telhaug, Alfred Oftedal og Odd Asbjørn Mediås: Grunnskolen som nasjonsbygger : fra statspietisme til nyliberalisme, Oslo 2003
 • Mediås, Odd Asbjørn og Bjarne Kjønstad: Guldbergaunets historie. Steinkjer Saga nr 2 2005
 • Mediås, Odd Asbjørn og Bjarne Kjønstad: Avspark 2 SFK 100 år 1910-2010, Steinkjer 2010

Artikler

 • «Folkeskolens overtilsyn i Trøndelag fra 1860 og fram til 1920» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1996
 • «Folkeskolens overtilsyn i Trøndelag etter 1920» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1997
 • «Landsmålet som skolemål – eit hundreårsminne» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1998
 • «Einskapsskolen under avvikling?» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 2003
 • «Grunnopplæringen i utvikling» i Pedagogikk og politikk : festskrift til Alfred Oftedal Telhaug i anledning 70-årsdagen 25. september 2004 . Red.: Aasen, Petter, Per Bjørn Foros og Per Kjøl, Oslo 2004
 • «Vidaregåande opplæring» i Årbok for Sparbu historielag, 2008
 • «Sparbu skoleorkester - en kulturfaktor» i Årbok for Sparbu historielag, 2009
 • «Skolens nye reisende tillitsmenn» i Årbok for norsk utdanningshistorie, 2010

Utmerkelser

 • I 1998 ble han tildelt kongens fortjenstmedalje i gull. Fylkesmann Inger Lise Gjørv sto for overrekkelsen som ble foretatt i heimen på Nordsihaugen. Hun berømmet Mediås både for hans innsats som skolesjef i Steinkjer og skoledirektør i Nord-Trøndelag. Blant søkerne berømmet skoledirektør Gunnar Groven Mediås for boka om skoledirektørembetet. I audiens på slottet overrakte Mediås et eksemplar av denne boka til kong Harald.
 • I 2000: Tildelt Steinkjer Fotballklubbs ærespris; Stjerneordenen i sølv.
 • «Paul Harris Fellow» tildelt av Egge og Steinkjer Rotaryklubber, for sin store innsats i arbeidsliv og organisasjoner, og som faglitterær forfatter. 2005

Kilder