Steinkjer landsgymnas

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skolebygningen fra 1934, ark.: Claus Hjelte
Skolebygget rives - mai 1993.
Annonse fra Steinkjer landsgymnas i Inntrøndelagen og Trønderbladet 31. juli 1936

Steinkjer landsgymnas, opprinnelig Steinkjer private landsgymnas, senere Steinkjer off. landsgymnas og Steinkjer gymnas var et landsgymnas som åpnet i 1932 i Steinkjer med Johan Kvarving som rektor og skulle hovedsakelig ta imot elever fra den nordre Trøndelagsregionen. Det var det eneste landsgymnaset som ble etablert i en by.

Bakgrunn

Utdypende artikkel: Landsgymnas

Stortinget vedtok 1914 at det det skulle opprettes en ny skoleform, som hadde ikke krav til eksamen fra middelskolen, da dette var en skole som hovedsakelig fantes i byene, og ble slik en barriere for ungdom fra landet som i så fall måtte flytte hjemmefra i 12 årsalderen for å begynne på byenes fireårige middelskole etter 5. klasse på folkeskolen. Til landsgymnasene var det derfor krav om syvårig folkeskole og et år på framhaldsskole for opptak, og landsgymnasene var fireårige.

Etablering

Viktige initiativtakere for å få etablert skolen var Inntrøndelag ungdomssamlag som sammen med Naumdøla Ungdomslag hadde hatt et utvalg siden 1919 som arbeidet med å få opprettet et landsgymnas. Steinkjers ordfører 1928-1930, Adolf Ribsskog tok initiativet til opprettelsen av skolen, og sørget for at kommunen kunne stå for hus, lys og brensel til skolen. Ribsskog fikk også stå for åpningen av Steinkjer private landsgymnas høsten 1932. Dette var mellomkrigstidens store skolehending i Steinkjer.

Drift

Johan Kvarving var rektor i hele landsgymnasets levetid, og fortsatte som rektor ved Steinkjer gymnas fram til 1982.

Fram til det nye gymnasbygget sto ferdig i januar 1935, foregikk undervisningen i bystyresalen i de gamle kommunelokalene på Sneppen. Skolen manglet spesialrom og måtte derfor leie på folke-/realskolen. Grønlandsfareren og tidligere husmannen fra plassen Grinda under Trana gård i Steinkjer, Kristian Kristiansen var nabo til kommunelokalene og lånte ut stuen sin til lærerrom.

Skolen startet 2. september 1932 med 45 elever, og tre lærere. Foruten Kvarving som rektor var Julius Stamnes og Jorlief Johnsen var de første lærerne. I 1933 ble filologen Ragnar Houg ansatt, og ble ved skolen fram til 1939. Det første kullet gikk ut i 1935, og var på 18 kandidater, hvorav tre kvinner. Kvinneandelen økte til 31 % i årene 1951 til 1957.

Elevtallet vokste hurtig, fra de to klassene ved starten med 45 elever, allerede ved skoleåret 1939/1940 hadde skolen syv klasser og totalt 180 elever. Skolebygningen hadde opprinnelig en etasje og en underetasje. I den opprinneelige bygningen hadde hovedetasjen hadde fem klasserom og lærerrom, og underetasjen tre rom, hvorav ett ble brukt til laboratorium. I 1939 ble gymnasbygget påbygd en etasje og ominnredet noe.

Under andre verdenskrig ble skolen stengt og rektor Kvarving ble i mars 1942 arrestert av okkupasjonsmakten og avskjediget fra stillingen og satt på Falstad fangeleir. Også fire andre lærere og åtte elever ble arrestert. Det ble derfor ikke avholdt noen eksamener våren 1942.

I 1947 ble skolen, som de øvrige private landsgymnasene overtatt av det offentlige, og skiftet derfor navn til Steinkjer offentlige landsgymnas.

Høsten 1962 flyttet skolen til Guldbergaunet, med egne klasserom, spesialrom, administrasjonsfløy, lærerrom og idrettshall. I dagens skole er avdeling Gulbergaunet lokalisert i disse lokalene. Skolebygningen fra 1935 ble fra da kalt «Gammelgymnaset» og etter hvert også kalt «Blåbygget».

Opphør

Behovet for denne skoleformen ble etter hvert mindre, særlig med utbyggingen av realskolene fra 1930-årene og i etterkrigstiden. Landsgymnasene opphørte med ny lov i 1964, opphørte det følgende året og de tidligere landsgymnasene ble vanlige gymnas, i dag videregående skoler.

Nord-Trøndelag fylke overtok som eier av skolen, som ble et ordinært treårige skoletilbud. Skolen fikk da navnet Steinkjer gymnas. Landsgymnasbygget fra 1934 ble revet 21. mai 1993.

Tidligere elever

Blant de tidligere elevene var:

Kilder


Koordinater: 64.016667° N 11.489722° Ø