Michael Birkeland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vår fjerde riksarkivar, Michael Birkeland.
Foto: Ludwik Szacinski (Ca. 1880-90).

Michael Birkeland (1830-96) var historiker og jurist, og var landets fjerde riksarkivar.

Familie

Birkeland var født i Egersund som sønn av skipper og kjøpmann, senere losoldermann og havnefogd Gunnar Birkeland (1799–1871) og Anna Michaelsdatter Stapnes (1802–89). Han ble gift i 1860 med Marie Bachke (1831–1919). Faren var 4. representant på Stortinget for Stavanger Amt i perioden 1836-38.

Liv og virke

Birkeland var riksarkivar 1863–74 (den gang byråsjef i Kirkedepartementet), og fra 1875 til sin død (Riksarkivaren var da utskilt som egen etat). Det var under hans tid som leder for arkivverket at Riksarkivet ble flyttet fra Akershus festning til Stortingsbygningen.

Han var medlem av Christiania bystyre i perioden 1869–94, og var stortingsmann fra 1880 til 1885. Birkeland tok i 1869 initiativet til Den norske historiske forening, hvor han ble den første formannen. Han var også redaktør for Historisk tidsskrift 1869–79.

Birkeland slet med sykdom de siste årene av sitt liv, og hadde jevnlige restitusjonsreiser til sørlige strøk, blant annet var han i Egypt.

Ettermæle

Michael Birkeland er gravlagt ved Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).

Birkeland fikk fyldig omtale i en nekrolog i Aftenposten 26. mai 1886 (utdrag):

Han eiede en merkelig slagferdighed og havde store oratoriske gaver, hvortil kom hans omfattende og grundige historiske og statsøkonomiske kundskaber. Hvis Birkeland i Sextiaarene var bleven indvalgt paa Storthinget, vilde han der have erobret sig en betydningsfuld plads. ... Først i 1879 ble han indvalgt paa Storthinget, hvor han fungerede i to valgperioder, indtil 1885. Men da var Birkeland en brudt mand. ... Som historiker vilde Birkeland vistnok ganske anderledes, end tilfældet blev ovenfor den større almenhed, være kommen til sin ret, hvis han hadde valgt Universitetsveien.

Michael Birkeland er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Rigsarkivar er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser


Forgjenger:
 P.A. Munch 
Riksarkivar
Etterfølger:
 Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas