Milorgdistrikt 12

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Milorghula ved Åmotdammen har blitt et symbol over Milorgvirksomheten i Strømmen, Lørenskog, Lillestrøm og Rælingen.
Dette dokumentet gir oss hovedtrekkene i Milorgdistrikt per 12. mars 1945.
Orienteringsskilt ved Stengunhytta nær Tangerud.

Milorgdistrikt 12 (D12) var Milorgs distrikt for Romerike unntatt Setskog, Søndre Høland og vestre del av Lørenskog samt Solør og Odal i Hedmark. Kommunene Skedsmo, Lillestrøm og Rælingen sorterte alle under D12.

Nabodistriktet var Milorgdistrikt 13 (D13), som var Milorgs distrikt for Oslo og nærliggende områder. Det omfattet i det alt vesentlige kommunene Oslo, Aker, Asker og Bærum kommuner. Grensene var ikke absolutte, og f.eks. omfattet distrikt 13100 områdene Oslo by øst for Akerselva, Nordstrand, Østre Aker og en del av Lørenskog.

Etablering i det stille

Inndelingen av Milorg under krigen måtte naturligvis skje uten at okkupasjonsmakten fikk den minste mistanke om organisasjonens virksomhet og oppbygning. Alt måtte foregå i ytterste hemmelighet, og parolen var at minst mulig – helst ingen ting – måtte nedtegnes, slik at intet kunne avdekkes om informasjonen havnet på urette hender.

Slik kunne det oppstå en del beslutninger som kan synes tilfeldige i dag. Likeledes har nedtegningen av historien etter krigen ikke alltid vært systematisk i alle distriktene. I et forsøk på å skaffe litt oversikt er det i denne artikkelen samlet en del stoff som nedtegnet til nå. Listen er foreløpig, men et sted må vi begynne:

Listen er ikke fullstendig og kan gjerne påskjøtes.

Milorg D13131 opererte også innenfor Skedsmos grenser

Skedsmo kommunes grenser har vært gjenstand for flere endringer i nyere tid:

  • 1908 Lørenskog (og Lillestrøm) ble skilt ut som egne kommuner.
  • 1962 Lillestrøm kommune gikk inn i Skedsmo kommune (Scheikomiteen).
  • 1980 Tangerudområdet ble overført fra Skedsmo til Lørenskog ved et makebytte.
  • 2020 Skedsmo, Fet og Sørum ble slått sammen til én, under navnet Lillestrøm kommune.

Milorgledelsen på Høybråten og Stovner så behovet for å skaffe seg et egnet sted hvor de kunne operere uforstyrret av okkupasjonsmakten for å planlegge forskjellige oppgaver innen sabotasje, etterretning, våpentrening, sanitet, transport, samband og annet. Valget falt da på et område ovenfor Tangerud med tett skog som ga gode dekningsmuligheter. Etter hvert fikk de reist en tømmerhytte på 12 kvadratmeter der det vesentlig ble drevet våpentrening og militærinstruksjon. Hytta fikk derfor navnet Stengunhytta. Stengun var en britisk maskinpistol som også ble hemmelig produsert i Norge under krigen. Grunneieren flyttet hytta etter krigen, men stedet er i dag markert med to omfar av tømmer og en instruktiv minnetavle.

Som det fremgår av dagens kommunekart for Lillestrøm, strekker Lillestrøms (Skedsmos) grenser seg fortsatt langt ned mot Tangerud og Lørenskog stasjon. Stengunhytta lå derfor et godt stykke inne på Skedsmogrunn. Dette har nok vært lite kjent, og er vel bare et typisk eksempel på at Milorgs distriktsinndeling måtte bli litt tilfeldig – all den tid den aldri var gjenstand for kommunale vedtak! Det har så vidt vites aldri avstedkommet misforståelser eller mishagsytringer - det skulle da også bare mangle!

Fremtredende medlem i Sivorg fra Skedsmo

Frieda Dalen f. Alfrieda Kristine Jensen (født 13. desember 1895 i Skedsmo, død 15. februar 1995 i Oslo) var lærer og fagforeningsleder. Under andre verdenskrig var hun det eneste kvinnelige medlemmet av Koordinasjonskomitéen, styringsgruppa for den sivile motstandsbevegelsen Sivorg under Hjemmestyrkene. Som leder i Norges lærerinneforbund var hun sterk tilgenger av at hennes forbund skulle gå sammen med Norges lærerlag, fordi dette ville styrke lærernes innflytelse i lønnsforhandlinger og andre viktige saker.


Kilder