Øver-Nøkleberg

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Nøklebergsætra»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Øver-Nøkleberg
Alt. navn: Øvre Nøkleberg, Nøklebergsætra, Sukkestadsætra
Sted: Nordlia
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 142
Adresse: Nordlihøgda
Postnummer: 2850

Øver-Nøkleberg, også kalt Nøklebergsætra, Sukkestadsætra og bare Sætra, er en tidligere gard i Nordlia i Østre Toten kommune (gnr. 142, bnr. 1). Eiendommen ble i 1850 solgt til Øver-Sukkestad, en større gard 6-7 kilometer lenger sør. Øver-Nøkleberg var et underbruk under Sukkestad til 2015, da eiendommen ble solgt til Stor-Nøkleberg. Det står igjen noen rester av et tømmerhus der budeia bodde om sommeren, men mesteparten av huset ble tatt ned rundt 2005.

Historie

Øver-Nøkleberg var opprinnelig en del av navnegarden Nøkleberg. På 1600-tallet var garden imidlertid delt i tre, og Øver-Nøkleberg var, som navnet sier, den øverste av disse partene.

I 1850 kjøpte Ole Sukkestad eiendommen. Fram til ca. 1940 hadde Øver-Sukkestad kua si her om sommeren, derav navna Nøklebergsætra og Sukkestadsætra. Budeia bodde i huset på Nøkleberg, men om vinteren sto det sannsynligvis tomt. I 1891, da Chausseen Heggshusbrua-Stubberud var under bygging, bodde imidlertid arbeidsformannen Hans Larsen Kringlom og kona her.

I 1907 kjøpte Sukkestad også inntil skau fra Stubberud, nabogarden til Øver-Nøkleberg. Skauteigene fra Stubberud og «Sætra» går i ett, og de gamle grensene vises ikke på nyere kart. Til sammen består Øver-Nøkleberg og Sukkestads del av Stubberudskauen av ca. 70 mål dyrka jord og 540 mål skau.

I 1935 vedtok herredsstyret i Østre Toten at 220 mål av Nøklebergsskauen skulle eksproprieres. Formålet var å skaffe dyrkingsjord til bureisingsbruk, et aktuelt emne på 1930-tallet. Eksproprieringa ble imidlertid ikke gjennomført.

Fra 2011 til 2014 ble jorda på Øver-Nøkleberg brukt av Svartås, men siden 2015 dyrker Stor-Nøkleberg korn her.

Kilder