Register over Norsk etnologisk granskings spørrelister

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Register over Norsk etnologisk granskings spørrelister er en fullstendig oversikt over spørrelister sendt ut av NEG mellom 1946 og 2016.


Spørreliste Emne Sendt dato Innsamler Antall svar
NEG 1 Ard og plog feb. 1947 Hilmar Stigum 265
NEG 2 Transport av høy nov. 1946 Lily Weiser-Aall, Marta Hoffmann, Hilmar Stigum 358
NEG 3 Brynet jan. 1947 Lily Weiser-Aall, Hilmar Stigum 355
NEG 4 Baking mars 1947 Rigmor Frimannslund 330
NEG 5 Vannbæring apr. 1947 Lily Weiser-Aall, Østkantutstillingen 342
NEG 5t Vannbæring - tilleggsliste apr. 1947 Lily Weiser-Aall
NEG 6 Folkelige musikkinstrument nov. 1947 Leif Løchen og Rigmor Frimannslund 162
NEG 6t Folkelige musikkinstrument - tilleggsliste nov. 1947 Leif Løchen og Rigmor Frimannslund
NEG 7 Skav des. 1947 Rigmor Frimannslund, Andreas Ropeid 411
NEG 7t Skav - tilleggsliste des. 1947 Rigmor Frimannslund, Andreas Ropeid
NEG 8 Beit og brom des. 1947 Rigmor Frimannslund 296
NEG 9 Lauving des. 1947 Lily Weiser-Aall 278
NEG 10 Lynging og mosing apr. 1948 Lily Weiser-Aall, Marta Hoffmann 250
NEG 11 Ymse attåtfôr apr. 1948 Lily Weiser-Aall, Rigmor Frimannslund 271
NEG 12 Gamal engkultur okt. 1948 Hilmar Stigum 296
NEG 12t Gamal engkultur - tilleggsliste okt. 1948 Hilmar Stigum
NEG 13 Gjødselstell nov. 1948 Brita Gjerdåker, Hilmar Stigum 267
NEG 13t Gjødselstell - tilleggsliste nov. 1948 Brita Gjerdåker, Hilmar Stigum
NEG 14 Våronna des. 1948 Lily Weiser-Aall, Hilmar Stigum 230
NEG 15 Gjerde apr. 1949 Brita Gjerdåker 227
NEG 16 Kornskurd okt. 1949 Hilmar Stigum 246
NEG 17 Torvtaking des. 1949 Lily Weiser-Aall 226
NEG 18 Juletre og julehalm feb. 1950 Lily Weiser-Aall 253
NEG 19 Slaktedyr feb. 1950 Rigmor Frimannslund, Brita Gjerdåker 229
NEG 20 Leming, salting, turking og røyking feb. 1950 Rigmor Frimannslund 220
NEG 21 Vidjer mars 1950 Lily Weiser-Aall 210
NEG 22 Klaver og helder mars 1950 Lily Weiser-Aall 217
NEG 23 Bordskikk til hverdags okt. 1950 Lily Weiser-Aall 218
NEG 24 Måltider og mat okt. 1950 Lily Weiser-Aall 234
NEG 25 Ymse matsortar og matlaging okt. 1950 Lily Weiser-Aall 223
NEG 26 Klubb, klot, kumle og krumme des. 1950 Lily Weiser-Aall, Rigmor Frimannslund 199
NEG 27 Fisk i kosthaldet des. 1950 Lily Weiser-Aall 197
NEG 28 Drikk til maten til kvardags des. 1950 Lily Weiser-Aall 213
NEG 29 Julenissen des. 1950 Lily Weiser-Aall 259
NEG 29t Julenissen - tilleggsliste Lily Weiser-Aall
NEG 30 Køyre-uksar sep. 1951 Rigmor Frimannslund 159
NEG 31 Seng og sengeutstyr sep. 1951 Rigmor Frimannslund, Ragnhild Sofie Bjerregaard Molaug 200
NEG 32 Servering av smør des. 1951 Lily Weiser-Aall, Rigmor Frimannslund 164
NEG 33 Stallen des. 1951 Hilmar Stigum 160
NEG 34 Kjøtmat mars 1952 Rigmor Frimannslund 165
NEG 35 Ølbrygging nov. 1952 Lily Weiser-Aall 179
NEG 36 Helsing, fakter og åtferd des. 1952 Lily Weiser-Aall 238
NEG 36t Helsing, fakter og åtferd - tilleggsliste mars 1953 Lily Weiser-Aall
NEG 37 Høgtidsmat – årsfestar mars 1953 Lily Weiser-Aall 211
NEG 38A Seremoniar og festar i samband med husbygging mai 1953 Andreas Ropeid 194
NEG 38B Seremonier og fester i samband med husbygging i byene okt. 1953 Andreas Ropeid
NEG 39 Høgtidsmat – familiefestar okt. 1953 Lily Weiser-Aall 224
NEG 40 Kvae okt. 1953 Einar Stoltenberg 183
NEG 41 Reip des. 1953 Andreas Ropeid 169
NEG 42 Tau des. 1953 Andreas Ropeid 150
NEG 43 Ting til legedom og vern mot sykdom feb. 1954 Lily Weiser-Aall 173
NEG 44 Veving feb. 1954 Astrid Bugge 151
NEG 45 Barnestell 1 juni 1954 Lily Weiser-Aall 246
NEG 46 Barnestell 2 juni 1954 Lily Weiser-Aall 205
NEG 47 Mjølkesalg des. 1954 Andreas Ropeid 220
NEG 47t Mjølkesalg - tilleggsliste des. 1955 Andreas Ropeid
NEG 48 Grenser og grensemerke feb. 1955 Knut Robberstad 184
NEG 49 Kyrkjelege skikkar mars 1955 Kristofer Sydnes, Kyrkjesogelaget for Bjørgvin bispedømme 133
NEG 49t Kyrkjelege skikkar - tilleggsliste mars 1955 Kristofer Sydnes
NEG 50 Bruk av ringer mars 1955 Lily Weiser-Aall 146
NEG 51 Hesjer sep. 1955 Hilmar Stigum eller Nils Lid 205
NEG 52 Tresking 1 des. 1955 Andreas Ropeid 190
NEG 53 Tresking 2 des. 1955 Andreas Ropeid 153
NEG 54 Treskje- og reinskemaskinar des. 1955 Andreas Ropeid 160
NEG 55 Fargere feb. 1956 Hilmar Stigum 158
NEG 56 Tøystamper feb. 1956 Hilmar Stigum 181
NEG 57 Løa apr. 1956 Marta Hoffmann 170
NEG 58 Råmelk apr. 1956 Lily Weiser-Aall 175
NEG 59 Kornturking sep. 1956 Andreas Ropeid 167
NEG 60 Badstova des. 1956 Andreas Ropeid 144
NEG 61 Turkestova des. 1956 Andreas Ropeid 117
NEG 62 Kjona des. 1956 Andreas Ropeid 109
NEG 63 Makinna des. 1956 Andreas Ropeid 90
NEG 64 Død og begravelse feb. 1957 Lily Weiser-Aall 227
NEG 65 Ord og nemningar i samband med husdyr apr. 1957 Oskar Ernst Bandle, CIAP's internat. Karteringskomm. 174
NEG 65t Ord og nemningar i samband med husdyr - tilleggsliste des. 1957 Oskar Ernst Bandle, CIAP's internat. Karteringskomm.
NEG 66 Himmel, vær og vind juli 1957 Oskar Ernst Bandle 148
NEG 67 Skikk og bruk ved gudstjenesten og ved de kirkelige handlinger nov. 1957 Helge Fæhn 157
NEG 68 Bålbrenning på visse dager i året sep. 1958 Lily Weiser-Aall 139
NEG 69 Tettemelk og forrådsmelk jan. 1959 Hilmar Stigum 151
NEG 70 Fra robåt og seil til motor feb. 1959 Knut Weibust, J. Tvedt 99
NEG 71 Gifteferdig ungdom apr. 1959 Lily Weiser-Aall 162
NEG 72 Mors- og farsdagen apr. 1959 Lily Weiser-Aall 118
NEG 73 Turkeinnretningar for korn og malt sep. 1959 Andreas Ropeid 106
NEG 74 Bruk av truger nov. 1959 Lily Weiser-Aall 134
NEG 75 Litt krøtermedisin des. 1959 Andreas Ropeid 128
NEG 76 Dei "kloke" apr. 1960 Olav Bø 206
NEG 77 Hesteselen apr. 1960 Helmut Hagar 124
NEG 78 Drag for hest apr. 1960 Helmut Hagar 113
NEG 79 Bindebrev og andre "brev" mai 1960 Lily Weiser-Aall 92
NEG 80 Folkemedisin juli 1960 Lily Weiser-Aall, Olav Bø 150
NEG 81 Attergangar og vardøger juli 1960 Lily Weiser-Aall 159
NEG 82 Brønner nov. 1960 Lily Weiser-Aall 176
NEG 83 Jakt apr. 1961 Lily Weiser-Aall, Norsk skogbruksmuseum 157
NEG 84 Fangst apr. 1961 Lily Weiser-Aall, Norsk skogbruksmuseum 119
NEG 85 Tradisjoner, tro og segner omkring jeger og jaktdyr mai 1961 Lily Weiser-Aall, Norsk skogbruksmuseum 89
NEG 86 Ski og skiløyping nov. 1961 Jakob Vaage 113
NEG 87 Høyre- og venstretrafikk des. 1961 En engelskmann 99
NEG 88 Møtestaden mars 1962 Andreas Ropeid 515
NEG 89 Kristeleg møteverksemd og møteform mars 1962 Andreas Ropeid 185
NEG 90 Praktisk misjonsarbeid mars 1962 Andreas Ropeid 162
NEG 91 Vern mot frost nov. 1962 Lily Weiser-Aall 95
NEG 92 Bruk av tobakk des. 1962 Lily Weiser-Aall 127
NEG 93 Barn i skolealderen fram til konfirmasjonen feb. 1963 Lily Weiser-Aall 140
NEG 94 Muntlig tradisjon om hendelser i årene omkring 1814 feb. 1963 Lily Weiser-Aall, Hilmar Stigum 103
NEG 95 Heimanfylgje og bryllaupsgåver aug. 1963 Lily Weiser-Aall 105
NEG 96 Ildbønner, karebønner og annen tradisjon om ilden sep. 1963 Lily Weiser-Aall, Bengt Knut Erik af Klintberg 79
NEG 97 Tillegg til NEG 77, Hesteselen sep. 1963 Helmut Hagar 28
NEG 98 Tillegg til NEG 88, Møtestaden nov. 1963 Andreas Ropeid 82
NEG 99 Tillegg til NEG 90, Praktisk misjonsarbeid nov. 1963 Andreas Ropeid 82
NEG 100 Om sykdom på husdyr nov. 1963 Lily Weiser-Aall 98
NEG 101 Matstova nov. 1963 Hilmar Stigum 90
NEG 102 Enkle låteredskap jan. 1964 Reidar Sevåg 125
NEG 103 Blåseinstrumenter mars 1964 Reidar Sevåg 76
NEG 104 Diverse musikkinstrumenter mars 1964 Reidar Sevåg 82
NEG 105 Sauehald mai 1964 Lily Weiser-Aall, Gustav Nærland 121
NEG 106 Foreninger og organisasjoner des. 1964 Andreas Ropeid, Lily Weiser-Aall 286
NEG 107 Stell av linplagg etter vask feb. 1965 Lily Weiser-Aall 76
NEG 108 Blomster i hagen og i stuen sep. 1965 Lily Weiser-Aall 97
NEG 109 Forkynnarar sep. 1965 Andreas Ropeid 246
NEG 110 Arbeidsdeling mellom menn og kvinner 1965 Lily Weiser-Aall 125
NEG 111 Gamle idrettsleikar for vaksne og ungdomar juni 1966 Andreas Ropeid 68
NEG 112 Mors- og farsdag i 1966 des. 1966 Lily Weiser-Aall 87
NEG 113 Geitehold juni 1967 Lily Weiser-Aall, Gustav Nærland 89
NEG 114 Tenner og tannverk okt. 1967 Lily Weiser-Aall, Kai Hunstadbråten 176
NEG 115 Drikkekar av tre juni 1969 Lily Weiser-Aall, Marta Hoffmann, Trond Juul Gjerdi, Per Gjærder 56
NEG 116 Vevstol og veving jan. 1970 Marta Hoffmann 69
NEG 117 Hans Nielsen Hauge apr. 1970 Gunvor M. Haakonsen 60
NEG 118 Matklokka juli 1971 Andreas Ropeid 102
NEG 119 Fra spinnemateriale til tråd apr. 1972 Marta Hoffmann 53
NEG 120 Tradisjon om militærvesenet jan. 1973 Rolf Rasch-Engh 45
NEG 121 Hviledagen okt. 1973 Ann Helene Bolstad Skjelbred, Nils-Arvid Bringéus 209
NEG 122 Driftehandel med storfe jan. 1976 Anna Helene Tobiassen 127
NEG 123 Bruk av poteter i dag des. 1976 Grete Refsum 183
NEG 124 Marknaden nov. 1977 Øystein Bottolfsen 107
NEG 125 Tradisjonelle typer av årefeste i robåter feb. 1978 Ove Arbo Høeg 120
NEG 126 Lucia-opptog des. 1978 Andreas Ropeid 78
NEG 127 Forteljingar om Gjest Baardsen og Ole Høiland apr. 1979 Jostein Inge Mykletun 75
NEG 128 Syersker juli 1979 Grete Swensen 86
NEG 129 Krigstradisjon nov. 1979 Bjarne Hodne 87
NEG 130 Fødselsdagsfeiring des. 1980 Anne Moestue 123
NEG 131 Utburden jan. 1981 Anne O'Connor, Anne Moestue 105
NEG 132 Borktaking og salg av bork mars 1981 Andreas Ropeid 65
NEG 133 Barkestampe mars 1981 Andreas Ropeid 40
NEG 134 Garverhåndverket mars 1981 Marit Holme Mehlum, Andreas Ropeid 63
NEG 135 Garveren og garverhåndverket mars 1981 Marit Holme Mehlum, Andreas Ropeid 16
NEG 136 Lusepung, luseplatting og veggedyr sep. 1981 Ove Arbo Høeg 75
NEG 137 Husflidslag mai 1982 Vibeke Antoinette Mohr, Andreas Ropeid 96
NEG 138 Påske mai 1982 Anne Moestue 160
NEG 139 Tenner og tannbehandling feb. 1983 Sigrid Smith 180
NEG 140 Pasienten og tannlegen feb. 1983 Sigrid Smith 71
NEG 141 Amatørrevyar og revyviser nov. 1984 Velle Nils Espeland, Norsk Visearkiv 81
NEG 142 Amatørteater nov. 1984 Andreas Ropeid, Anne Moestue 85
NEG 143 Fest i lokalmiljøet aug. 1985 Ann Helene Bolstad Skjelbred 96
NEG 144 Sparkstøttinger des. 1986 Göran Rosander 178
NEG 145 Å gi gaver apr. 1987 Göran Rosander, Anne Moestue 90
NEG 146 Rakefisk apr. 1987 Astri Riddervold 95
NEG 147 Drømmer apr. 1987 Anne Moestue, Göran Rosander, Nordisk Institutt for folkedikting 92
NEG 148 Hytter og hytteliv okt. 1987 Göran Rosander, Anne Moestue 180
NEG 149 Ferier feb. 1988 Anne Moestue, Göran Rosander 142
NEG 150A Lystbåter (kortversjon) juni 1988 Anne Moestue, Göran Rosander 160
NEG 150B Lystbåter juni 1988 Anne Moestue, Göran Rosander 54
NEG 150C Fritidens båtliv aug.1988 Anne Moestue, Göran Rosander 122
NEG 151A Tradisjoner apr. 1989 Anne Moestue, Göran Rosander 121
NEG 151B Tradisjoner (kortversjon) apr. 1989 Anne Moestue, Göran Rosander 38
NEG 151C Tradisjoner (til barn og ungdom) apr. 1989 Anne Moestue, Göran Rosander 28
NEG 152 Klær juni 1989 Anne Moestue, Göran Rosander 138
NEG 153 Vårt forhold til naturen nov. 1989 Tove Nedrelid 186
NEG 154 Klesplagg, smykker, frisyre juni 1990 Anne Moestue, Göran Rosander 127
NEG 155A Forsamlingslokaler (kortversjon) sep. 1990 Grete Swensen 0
NEG 155B Forsamlingslokaler des. 1990 Grete Swensen 157
NEG 156 Bruken av TV des. 1990 Torunn Selberg, Etnofolkloristisk institutt i Bergen 149
NEG 157 Rydding og rengjøring apr. 1991 Anne Moestue, Göran Rosander 132
NEG 158 Amatørfotografering juni 1991 Anna Helene Tobiassen 134
NEG 159 Uforklarlige opplevelser juni 1991 Sigrid Smith 142
NEG 160A Tingene og vi des. 1991 Anne Moestue, Göran Rosander 103
NEG 160B Tingene og vi (kortversjon) aug. 1993 Anne Moestue, Göran Rosander 5
NEG 161 Nasjonalfølelse juni 1992 Anne Moestue, Göran Rosander 126
NEG 162 Religiøs erfaring okt. 1992 Ann Helene Bolstad Skjelbred 107
NEG 163 Fôrproduksjon mars 1993 Anne Moestue, Göran Rosander, Else Matheson Svenkerud 68
NEG 164 Leggestunden mars 1993 Anne Moestue, Göran Rosander, K. Knudsen 102
NEG 165 Leveregler og forbilder juni 1993 Anne Moestue, Göran Rosander 75
NEG 166 Handel - nødvendighet og forlystelse okt. 1993 Anne Moestue, Göran Rosander 95
NEG 167 Holdninger til "annerledes" mennesker mars 1994 Barbro Sætersdal, Anne Moestue, Göran Rosander 95
NEG 168A Hage og hagestell juni 1994 Anne Moestue, Göran Rosander 105
NEG 168B Hage og hagestell (kortversjon) juni 1994 Anne Moestue, Göran Rosander
NEG 169 Personlig hygiene i eldre tid nov. 1994 Anne Moestue, Göran Rosander 112
NEG 170 Humor feb. 1995 Birgit Hertzberg Kaare (Johnsen) 83
NEG 171 Hundeliv og menneskeliv des. 1995 Liv Emma Thorsen 8
NEG 172 Lesevaner juli 1996 Anne Moestue
NEG 173 Blomsteralter des. 1996 Hege Westgaard
NEG 174 Russetid - russeklær mai 1997 Anne-Sofie Hanssen, Anne Moestue
NEG 175 Sopp og bær sep. 1997 Anne Moestue, Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG 176 Utveksling av tjenester des. 1997 Asbjørn Klepp
NEG 177 Vennskap mars 1998 Anne Moestue, Ann Helene Bolstad Skjelbred, Bente Gullveig Alver, Gjertrud Kristiansen
NEG 178 Tanker om framtiden juni 1998 Anne Moestue, Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG 179 Å bli mor og å bli far okt. 1998 NEG
NEG 180 Sang i hverdag og fest feb. 1999 Ann Helene Bolstad Skjelbred, Velle Espeland

Norsk Visearkiv

NEG 181 Borddekking juni 1999 Anne Moestue, Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG 182 Kultur og ny teknologi sep. 1999 Birgit Hertzberg Kaare (Johnsen)
NEG 183 Julebord des. 1999 Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG 184 Å leve ugift mars 2000 Tone Hellesund, Anne Moestue, Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG 185 Utkledning og masker okt. 2000 Ane Ohrvik, Terry Gunell, Carsten Bregenhøj
NEG 186 Alternativ medisin og behandling des. 2000 Bente Gullveig Alver, Sigrid Smith
NEG 187 Pizza i Norge mars 2001 Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG 188 Tanker om det å bli eldre juni 2001 Ann Helene Bolstad Skjelbred, Anne Moestue
NEG 189 Kongelig bryllup sep. 2001 Olaf Aagedal, Diakonhjemmets forskningsavdeling (DIAFORSK), Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo.
NEG 190 Klesvask og skittentøy sep. 2001 Ingun Grimstad Klepp
NEG 191 Juleforberedelser des. 2001 NEG
NEG 192 Holdninger til krigsbarn - "Tyskerunger" jan. 2002 Anne Eriksen, Lars Borgersrud, Kjersti Ericsson, Eva Simonsen, Institutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo
NEG 193 Bil og bilkjøring mai 2002 Anne Moestue, Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG 194 "Da klokka klang" sep. 2002 Anne Moestue, Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG 195 Jule- og nyttårsselskap des. 2002 NEG
NEG 196 Hjemmets teknologi feb. 2003 Birte SandvikJan Petter Brennsund
NEG 197 Menn og husarbeid juni 2003 Anne Moestue, Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG 198 Synet på intimitet og seksualitet mellom personer av samme kjønn sep. 2003 Hans Wiggo Kristiansen
NEG 199 Når sykdom rammer. Møte med helsevesenet sep. 2003 Anne Moestue, Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG 200 Broderfolk imellom des. 2003 Norsk folkemuseum, Nordiska museet, Norsk etnologisk gransking
NEG 201 Hva spiser vi? mars 2004 NEG
NEG 202 Tobakk juni 2004 NEG
NEG 203 Å møte et museum sep. 2004 NEG
NEG 204 Utstoppede dyr sep. 2004 Liv Emma Thorsen
NEG 205 Husmorfilmene på 1950- og 1960-tallet des. 2004 Anne Marit Myrstad, Historisk institutt på Universitetet i Oslo
NEG 206 Gulvvask i dag des. 2004 Ingun Grimstad Klepp
NEG 207 Bryllupsmusikk feb. 2005 Helene Ring Teppan
NEG 208 Leketøy juni 2005 NEG
NEG 209 Unionsjubileet 2005 sep. 2005 Ane Ohrvik, Dokumentasjon 2005, DIAFORSK
NEG 210 Henrik Ibsen 2006 feb. 2006 Ibsenmuseet
NEG 211 Strikking juni 2006 Masterstudent ved UIO
NEG 212 Hobbyen min juni 2006 NEG
NEG 213 Melken og jeg. Ritualer og holdninger til melk som næringsmiddel sep. 2006 Inger Johanne Lyngø
NEG 214 Ritualer i kirken sep. 2006 Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG 215 Pepperkakebakst des. 2006 NEG
NEG 216 Juletekstiler des. 2006 NEG
NEG 217 Traktoren mars 2007 Ida Kristine Teien
NEG 218 Helter og forbilder mars 2007 Audun Kjus
NEG 219 Kirkens ritualer i årets løp apr. 2007 Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG 220 Svigermor juni 2007 Gjertrud Sæter
NEG 221 Flytting sep. 2007 NEG
NEG 222 Oslo des. 2007 NEG, Oslo Museum
NEG 223 Mitt 1950-tall mars 2008 NEG
NEG 224 Hilse- og tiltaleformer mars 2008 NEG
NEG 225 Mosjon og idrett juni 2008 NEG
NEG 226 Humor sep. 2008 Birgit Hertzberg Kaare
NEG 227 Fortellinger om bilder des. 2008 Trond Bjorli
NEG 228 Store begivenheter - fest og markering feb. 2009 NEG, Gjestestuene
NEG 229 Brød juni 2009 NEG
NEG 230 Gjenbruk og gjenvinning/ressursutnyttelse sep. 2009 NEG
NEG 231 Vei som kulturminne des. 2009 Anne-Sofie Hjemdahl, Anne Moestue, Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG 232 Kunnskap om seksualitet mars 2010 Kari Telste
NEG 233 Hogst og bruk av ved juni 2010 Aud Mikkelsen Tretvik, Prosjektet DYLAN
NEG 234 Festivaler, stevner, spel, dager og markeder sep. 2010 Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG 235 Hjem og bolig des. 2010 Arne Lie Christensen
NEG 236 Oppdragelse før og nå feb. 2011 Audun Kjus
NEG 237 Det norske språket - i endring juni 2011 Eli Irene Johnsen Chang
NEG 238 Klubber og foreninger sep. 2011 Audun Kjus
NEG 239 Minnemarkeringene etter 22. juli 2011 des. 2011 Olaf Aagedal
NEG 240 Død og gravferd mars 2012 Audun Kjus
NEG 241 Kaffe mai 2012 Kari Telste, Norsk Kaffeinformasjon
NEG 242 Jakt nov. 2012 Elisabet Sveingar Amundsen, Norsk Skogmuseum
NEG 243 Katter des. 2012 Ellen Matre
NEG 244 Sjøfolk mars 2013 Nettverket av sjøfartsmuseer i Norge
NEG 245 Gjestfrihet juni 2013 Kari Telste
NEG 246 Bruk av musikk i ungdomstiden sep. 2013 Anne Danielsen, Arnt Maasø, Audun Kjus, Yngvar Kjus
NEG 247 Strikking des. 2013 Birte Sandvik, Line Grønstad
NEG 248 TV og mediebruk des. 2013 Torunn Selberg, Line Grønstad
NEG 249 Sykling mars 2014 Magne Brekke Rabben, Audun Kjus
NEG 250 Pleie av kroppen - personleg hygiene juni 2014 Line Grønstad
NEG 251 Forkjølelse og influensa sep. 2014 Brita Lundgren, Karine Aasgaard Jansen, Audun Kjus
NEG 252 Grunnlovsjubileet i 2014 des. 2014 Olaf Aagedal, Line Grønstad
NEG 253 Fadderskap feb. 2014 Birgitte Lerheim, Line Grønstad
NEG 254 Forming av kroppen juni 2015 Line Grønstad
NEG 255 Sau og ull okt. 2015 Audun Kjus, Ingun Grimstad Klepp
NEG 256 Ferger des. 2015 Heidi Richardson, Hardanger Fartøyvernsenter
NEG 257 Mitt kjøkken apr. 2016 Inger Johanne Lyngø
NEG 258 Ting som bærer minner juni 2016 Gita-Govinda Frimannslund Storegjerde
NEG 259 Lek okt. 2016 Audun Kjus, Ida Tolgensbakk
NEG 260
NEG 261 Halloween i Norge
NEG 262 Å gå julebukk

Fullstendig register over særemnene NEG har sendt ut mellom 1950 og 2016

Særemne Emne Sendt dato Innsamler Antall svar
NEG S1 Mortar til å støyte korn i des. 1950 Rigmor Frimannslund 168
NEG S2 Smørform des. 1950 Rigmor Frimannslund 170
NEG S3 Tvora des. 1950 Rigmor Frimannslund 175
NEG S4 Rosett-jarn des. 1950 Rigmor Frimannslund 168
NEG S5 Vogga apr. 1952 Nokon i USA? 128
NEG S6 Oppstadgogn des. 1952 Marta Hoffmann 118
NEG S7 Renning og vadmel mars 1953 Marta Hoffmann 135
NEG S8 Beregning ved veving feb. 1954 Marta Hoffmann 136
NEG S9 Lysing til ekteskap feb. 1955 Lily Weiser-Aall 122
NEG S10 Slede med styrestang juni 1955 Asbjørn Skogstad Nesheim 183
NEG S11 Kytel, tykil des. 1955 Andreas Ropeid 147
NEG S12 Norsk-svensk handel okt. 1958 Lily Weiser-Aall 115
NEG S13 Hvad gjorde de med etterbyrden? nov. 1959 Lily Weiser-Aall 127
NEG S14 Om haren nov. 1959 Lily Weiser-Aall 133
NEG S15 Kveka des. 1959 Andreas Ropeid, Lily Weiser-Aall 71
NEG S16 Smøygjing og smurning nov. 1960 Lily Weiser-Aall 93
NEG S17 Brønnfisken apr. 1961 Lily Weiser-Aall 85
NEG S18 Kirkeristen – feristen des. 1961 Lily Weiser-Aall, Nils Hallan 52
NEG S19 Livet i en polititroppleir des. 1988 Anne Moestue, Göran Rosander, Håkan Berglund-Lake, Sundsvalls museum 14
NEG S20 Holmenkolldagen mars 1989 Anne Moestue, Göran Rosander 138
NEG S21 Utflytting sommerstid des. 1989 Göran Rosander 157
NEG S22 Restaurant-menyer mars 1990 Göran Rosander 20
NEG S23 Soldagen i Nord-Norge des. 1990 Marit Anne Hauan, Tromsø museum 88
NEG S24 Øst-Europa etter Berlinmurens fall okt. 1991 NEG 43
NEG S25 The Norwegianness des. 1992 Vytis Čiubrinskas
NEG S26 Olympiske leker/Paralympics mars 1994 Anne Moestue, Eli Irene Johnsen Chang 43
NEG S27 Menneskets møte med moderne teknikk nov. 1994 Anne Moestue, Arve Kværnum 85
NEG S28 Utdrikningslag des. 1994 Ole Marius Hylland 26
NEG S29 Spøkeri des. 1994 Sigrid Smith 42
NEG S30 Det norske hjemmet 1945-95 feb. 1995 Kjetil Rolness 55
NEG S31 Skal vi gå på kino? juni 1995 Anne Moestue, Göran Rosander, T.W. Jacobsen 69
NEG S32 Labyrinter des. 1996 Bengt Arvidsson
NEG S33 Kometer mai 1997 Anne Moestue
NEG S34 Diana - prinsessen av Wales sep. 1997 NEG
NEG S35 Vinnerlykke mars 1998 Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG S36 Å spille bingo juni 1998 Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG S37 Å skrape lodd juni 1999 Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG S38 Å spille lotto des. 1999 Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG S39 Å spille på automat mars 2000 Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG S40 Halloween feb. 2001 Ane Ohrvik
NEG S41 Home parties juni 2001 Anne Christine Irgens
NEG S42 Sjøklær for fiskere sep. 2001 Hege Sofie Bull, Ann Kristin Klausen
NEG S43 Menn i bunad juli 2002 Ann Helene Bolstad Skjelbred
NEG S44 Reinkarnasjon sep. 2002 Sigrun Lund
NEG S45 Prinsessebryllup mai 2002 NEG
NEG S46 1. mai mai 2002 NEG
NEG S47 St.Hans/Jonsok mai 2002 NEG
NEG S48 Hjemmeinnredning og boskikk i Trøndelag rundt 1950-tallet apr. 2005 Kari-Bjørg Vold Halvorsen
NEG S49 Monumenter juni 2005 Torunn Selberg
NEG S50 Om barnfrihet (frivillig barnløshet) sep. 2005 Tove Ingebjørg Fjell, Hilde Hauglid
NEG S51 Juletrepynt des. 2005 NEG
NEG S52 Farsdag des. 2005 NEG
NEG S53 Aprilsnarr mars 2007 NEG
NEG S54 Taktekking apr. 2007 Christian Winther-Larsen, Terje Planke
NEG S55 Trespiker (trestift, treplugg) apr. 2007 Mogens With
NEG S56 Masstu i Trøndelag på 1950-tallet mars 2009 Kari-Bjørg Vold Halvorsen
NEG S57 Mitt 1980-tall apr. 2009 NEG
NEG S58 Eidsvollsbygningen sep. 2009 Eidsvoll 1814
NEG S59 E18 - Veghistorie i Larvik des. 2009 Anne-Sofie Hjemdahl, Liv Marit Rui
NEG S60 Foregangskvinner des. 2010 NEG
NEG S61 Vold i parforhold juni 2011 Tove Ingebjørg Fjell, Hilde Hauglid
NEG S62 Kjedsomhet sep. 2011 Johanne Hoff
NEG S63 100 år med stemmerett 2012 Line Grønstad
NEG S64 Val av etternamn 2014 Line Grønstad
NEG S65 Frierhistorier des. 2014 Kari Telste
NEG S66A Maŋŋelsoađiviesut aug. 2015 Maria Stephansen, Inger Jensen, Audun Kjus
NEG S66B Gjenreisningshus aug. 2015 Maria Stephansen, Inger Jensen, Audun Kjus
NEG S67 Morgengaver des. 2015 Ida Tolgensbakk
NEG S68 Tannfeen apr. 2016 Ida Tolgensbakk