NORSAR

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nord-Korea testområde for prøvesprengninger registrert av NORSAR 03.09.2017
Foto: NORSARs hjemmeside
Nord-Korea registrert prøvesprengning 12.09.2017.png
Foto: NORSARs hjemmeside

Stiftelsen NORSAR er et norsk forskningsinstitutt med spesialfelt innen forskning, tjenester og programvareutvikling knyttet til seismologi og anvendt geofysikk. Instituttet ble opprettet i 1968 som en del av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd. Det ble omorganisert som en stiftelse 1. juli 1999.

Lokalisering

NORSARs hovedkontor holder til i Gunnar Randers vei 15, Kjeller.

Over hele verden

De fleste av NORSARs lyttestasjoner ligger i Norge, men NORSAR henter inn data helt fra Sydpolen til den daglige analysen, og data deles fritt innenfor et globalt seismisk nettverk. NORSAR opererer noen av verdens største jordskjelvstasjoner og har mange års erfaring i metodeutvikling for avansert seismologisk dataprosessering og analyse av data fra jordskjelvinstrumenter. Sensorene NORSAR benytter er så følsomme at vi i Norge registrerer stort sett alle rystelser i verden med styrkegrad over 4 på Richters skala. En stor del av NORSARs virksomhet er rettet mot metodeutvikling for å skille naturlige rystelser (som eksempelvis jordskjelv) fra rystelsene som oppstår ved kjernefysiske eksplosjoner. NORSAR er oppnevnt som nasjonalt datasenter (NDC) for overvåkning av den kjernefysiske prøvestansavtalen. NORSAR hadde en viktig rolle da Norge i 1973 knyttet seg til ARPANET som første ikke-amerikanske land.

Risikoanalyser

NORSARs kompetanse omfatter også samfunnsnyttige risikoanalyser for jordskjelvutsatte områder. Analyser er utført for de forskjelligste deler av verden fra Amerika til Vietnam og fra Svalbard til Sør-Afrika. NORSAR holder også kurs for myndigheter og næringsliv i jordskjelvutsatte deler av verden. For eksempel var NORSAR engasjert i et stort prosjekt for opplæring av ingeniører og akademia ved indiske eliteuniversiteter gjennom et bilateralt samarbeidsprosjekt (EQRisk; fra 2012 til 2015).

Kilder


Kjeller kart grunnlag 1878.jpg Inngår i prosjektet Kjellerhistorien, der det legges ut artikler og bilder i Kjellers historie fra starten i 1912 til i dag. Lokalhistoriewikiens brukere kan fritt redigere og utvide artiklene. Flere artikler finnes på prosjektets forside og i denne alfabetiske oversikten.