Nedre Romerike

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nedre Romerike er den sørlige delen av distriktet Romerike i tidligere Akershus fylke. Det besto per 2019 av de sju kommunene Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. Etter kommunesammenslåinger i 2020 er dette noe endra, da Fet, Skedsmo og Sørum ble slått sammen til nye Lillestrøm kommune. I tillegg ble tidligere Rømskog kommune i Østfold innlemma i Aurskog-Høland.

Områdeinndelinga går tilbake til 1605, da Nedre Romerike fogderi ble opppretta ved deling av Romerike og Solør fogderi. Det omfatta da prestegjeldene Fet, Enebakk, Skedsmo, Sørum, Aurskog og Høland. Grensene var uendra helt til fogderiene ble avskaffa i perioden 1898–1919. Det var noe avvik fra dagens distriktsgrenser: Nittedal prestegjeld var ikke med, og Enebakk regnes nå som del av Follo.

Fra 1906 til 1918 var Nedre Romerike en valgkrets i Akershus amt. Denne var også noe annerledes enn dagens distrikt. Nittedal var heller ikke her med, mens Follokommunene Kråkstad og Enebakk var med.

I dag har vi Nedre Romerike tingrett. Den dekker de sju nevnte kommunene pluss Gjerdrum, som eller regnes med til Øvre Romerike.

Nedre Romerike Vannverk er et interkommunalt selskap som eies av seks av de sju kommunene; Aurskog-Høland er ikke med på dette samarbeidet.

Nedre Romerike prosti i Den norske kirke dekker kommunene Skedsmo, Rælingen, Lørenskog og Nittedal, mens Fet, Sørum og Aurskog-Høland tilhører Østre Romerike prosti.

Litteratur og kilder