Niels Thorshaug

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Niels Thorshaug
Foto: Ukjent/Veterinærmuseet. Hentet fra Schjerven 1999.

Niels Thorshaug (født 21. november 1875 på Løten, død 9. oktober 1942) var veterinær. Han var utdannet i København, og virket først i en årrekke som veterinær i fødekommunen Løten, hvor han en periode også var ordfører. Mellom 1927 og 1941 var Thorshaug veterinærdirektør.

Familie

Niels Thorshaug var sønn av bestyrer og gårdbruker Peder Nielsen Thorshaug (1847–1908) og Mathea Hansdatter Skogen (1852–1902), og ble gift i 1899 med Thorbjørg Margit Kolseth (1879-1952).

Liv og virke

Thorshaug ble utdannet veterinær ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København i 1897. Han opprettet deretter egen praksis i fødekommunen Løten, hvor han 1903-1919 var distriktsveterinær.

Thorshaug var medlem av herredstyret i Løten 1911-13, og han var ordfører 1917-19.

I 1919 ble Thorshaug statskonsulent i hesteavl med bopel i Løten, senere i Kristiania. 1922-24 var han varamann til Stortinget for Høyre.

Mellom 1926 og 1941 var Thorshaug veterinærdirektør (Direktør for det Civile Veterinærvæsen). Fra denne posisjonen var han aktiv i arbeidet for etablering av Norges veterinærhøgskole, som ble offisielt åpnet i 1936.

Thorshaug hadde en rekke verv, blant annet var han medlem av sentralstyret i Den norske veterinærforening 1917–25, formann i Oslo Dyrlægeselskap 1930–41, og mangeårig formann i Foreningen til dyrenes beskyttelse.

Bosteder

Ved folketellingen for Løten i 1910 er Thorshaug oppført som dyrlege på adressen Fagerthun. I adresseboka for Oslo for 1927 er han oppført som veterinærdirektør med kontoradresse Victoria terrasse 3, og med Sophus Lies gate 10 som privatadresse. Den samme adressen hadde han i adresseboka for 1939. I adresseboka for Oslo for 1941, året før han døde, er Thorshaug oppført med Fritzners gate 17 som privatadresse.

Ettermæle

Niels Thorshaug er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I en artikkel i Aftenposten 20. desember 1941, i forbindelse med Thorshaugs fratreden som veterinærdirektør, ble han beskrevet slik (utdrag):

1. juli 1926 blev Thorshaug utnevnt til veterinærdirektør. I denne administrative stilling fikk han god anledning til å utfolde sine glimrende egenskaper og gjøre bruk av sine erfaringer på veterinærmedisinens og vårt husdyrbruks forskjellige områder. Sin ilddåp fikk Thorshaug allerede samme høst han tiltrådte, idet den første invasjon i Norge av munn- og klovsyken da fant sted. Den måte Thorshaug med positivt resultat ledet kampen mot denne sygdom på, vakte beundring ikke bare her i landet, men også langt utenfor landets grenser.

Niels Thorshaug ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 1927 og kommandør i 1936.

Thorshaug er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Veterinærdirektør er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser