Nordenfjellske generalkommando

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nordenfjellske generalkommando var en generalkommando for de militære styrker i det nordenfjelske under eneveldet i Danmark-Norge. Militæret var på 1700-tallet inndelt i to generalkommandoer, en sønnafjells og en nordafjells, her var Bergen ikke med i det nordafjelske. I 1803 ble «det bergenske» skilt ut som en tredje generalkommando, i 1808 ble todelingen gjeninnført.[1]

Kommanderende generaler Nordenfjellske generalkommando

Periode Navn
1673-1677 Henrik Rüse af Rüsensteen (1624–1679)
1677-1679 Reinhold von Hoven (1607–1682)
1682-1708 Johan Vibe (1637–1710)
1709-1709 Hans Ernst von Tritzschler (1647–1718)
1709-1711 Georg Christian von Schultz (1632–1715)
1711-1712 Albrecht Christopher von Heinen (1651–1712)
1712-1716 Poul Christian Halcke (d. 1717)
1717-1718 Ove Vind (1665–1722)
1718-1729 Vincents Budde (1660–1729)
1729-1740 Hartvig Huitfeldt (1677–1748)
1740-1757 Johan Frederik Frølich (1681–1757)
1758-1765 Georg Frederik von Krogh (1687–1768)
1765-1772 Johan Vibe von der Osten (1708–1800)
1772-1814 Georg Frederik von Krogh (1732–1818)
1814-1815 Carl Jacob Waldemar von Schmettow (1744–1821)

Referanser

  1. Anonym (1985) Administrasjon i Norden på 1700-talet, s. 111 – Universitetsforlaget, Oslo. ISBN 8200074811.

Kilder

Litteratur

  • Anker, Carl Johan: Biografiske data om 330 norske, norskfødte eller for nogen tid i den norske armé ansatte generalspersoner : 1628-1885, 1885
  • Schiøtz, Johannes: Elleveårskrigens militære historie : avslutningen av den store nordiske krig. 3 : Hausman som fungerende Kommanderende General : Løwendalsfeiden : Løwendals siste opphold i Norge : Hausman påny Kommanderende General, 1955