Norges Unge Katolikker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norges Unge Katolikker har sitt hovedkontor i Mariagården i Oslo.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Norges Unge Katolikker (NUK) er Den katolske kirke landsdekkende barne- og ungdomsorganisjon i Norge. NUK ble grunnlagt under navnet Norsk Katolsk Ungdomsforbund i 1947 Senere ble navnet endra til Unge Norske Katolikkers Forbund (UNKF). Barne- og ungdomsarbeidet skjer i samarbeid med de katolske menighetene og biskopene i de tre stiftene, og følger beslutningene i Norsk katolsk bisperåd som gjelder katolsk tro og moral. Organisasjonen har sitt hovedkontor i Mariagården i Akersveien 16 i Oslo.

Ved grunnleggelsen ble organisasjonen godkjent av biskop Jacob Mangers av Oslo. Han hadde ikke autoritet til å godkjenne den i Midt- og Nord-Norge, og det ble derfor i første omgang en organisasjon for katolsk ungdom sør for Trøndelag. Det var et sterkt behov for en sentral ungdomsorganisasjon. I 1947 var det i underkant av 5000 katolikker i landet, hvorav omkring halvparten bodde i Oslo. Dermed var det i flere av menighetene bare noen få barn og unge, og mange steder bodde de så spredt at det var vanskelig å få til noe aktivt ungdomsmiljø. UNKF kunne bidra til å rette opp dette gjennom felles tilbud, produksjon av materiell retta mot ungdom og bevisstgjøring rundt viktigheten av å inkludere ungdom i menighetene.

Rundt 1970 ble UNKF en landsdekkende organisasjon, og i 1972 fikk den et fast bemanna sekretariat. Samme år ble den første ungdomspresten utnevnt, en ordning som har blitt beholdt siden. Undgomspresten er normalt i annen tjeneste i kirken, men har et spesielt ansvar for kommunikasjon med NUK og deltagelse på organisasjonens arrangementer.

NUKs aktiviet omfatter blant annet utgivelse av publikasjoner retta mot barn og unge, arrangering av leire og valfarter, praktisk støtte og veiledning til lokalt barne- og ungdomsarbeid og internasjonalt arbeid.

Kilder