Norsk Skogmuseum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen bør oppdateres. Se evt. diskusjonssiden for merknader.
Norsk Skogmuseum.
Foto: Tom Bjørnstad

Norsk Skogmuseum, tidligere Norsk Skogbruksmuseum, er et nasjonalt museum for skogbruk, jakt og innlandsfiske. Museet, som ble etablert i 1954, ligger rett utenfor Leiret i Elverum. Utstillingene består av et friluftsmuseum og innendørsutstillinger.

De nordiske jakt- og fiskedagene arrangeres årlig på museet.

Virksomhet

Museet i 1973.

Norsk Skogmuseum er et nasjonalt museum som har som mål å kaste historisk lys over virksomhet knyttet til skog og utmark, som jakt, fangst og fiske, og foredling av trevirke. Museet ble etablert i 1954. Samlingene består av gjenstander, fotografier, film- og videopptak, lydbåndintervjuer, arkivalia og litteratur. Norsk Skogbruksmuseum har drøyt 12.000 registrerte gjenstander.

Museet har en fotosamling på ca. 200.000 bilder. De eldste opptakene er fra slutten av 1800-tallet. Museet har dessuten en større samling lydbåndintervjuer med folk som har hatt tilknytning til skogbruk, jakt og fiske. De fleste intervjuene er skrevet ut. Materialet besto ved årsskiftet 2002/2003 av 286 opptak. Lister som viser intervjutemaer, informantenes navn og bostedskommuner finnes på museet. Innsyn i materialet avtales med konservatorene.

Arkiv

Museet har ca. 400 meter med arkivsaker. Størstedelen av arkivmaterialet er privatarkiver fra personer og organisasjoner med tilknytning til museets virkefelt. Videre finnes feltnotater, rapporter, brev, utklipp, arkivkopier og spørrelistebesvarelser som museets ansatte har samlet inn i forbindelse med ulike prosjekter. Registratur over arkivene finnes ved museet. Det arbeides med registrering i arkivprogrammet ASTA.

Bibliotek

Museet har et spesialbibliotek som i vesentlig grad inneholder litteratur om emner knyttet til museets virkefelt. Det finnes også en stor tidsskriftsamling. Biblioteket har studieplasser med muligheter for bruk av egen datamaskin.

Om etableringen i 1954

Faksimile fra Aftenposten (aften) 16. oktober 1954: Utsnitt av omtale av etableringen av Norsk skogbruksmuseum.

Norsk skogbruksmuseum ble etablert på et stiftelsesmøte i Elverum 16. oktober 1954 med deltakelse fra 14 organisasjoner knyttet til skogbruket, samt fylkesmann i Hedmark Carl Frydenberg.

Det ble fattet et vedtak om at et skogbruksmuseum med avdeling for jakt og fiske skulle utbygges på Glomdalsmuseets grunn og med Glomdalsmuseets samlinger fra skogbruk, jakt og fiske som grunnlag. I vedtaket gikk det også fram at museet skulle utbygges til et landsomfattende spesialmuseum. Museet skulle dessuten kaste lys over skogbrukets historie og tilrettelegge materiell for forskning.

På stiftelsesmøtet ble skogdirektør Alf Langsæter valgt til formann i rådet for museet. I det første styret ble ellers valgt Johan Ødegård (sekretær), Claus Kjeldsrud (Arbeidernes Jeger- og fiskerforbund), Finn Korg (Norges Skogeierforening og Glommen Salgsforening), Magne Midttun (representant for jakt) og Hans Th. Kiær (representant for industrien).

Eksterne lenker / kilder

Billett til daværende Norsk skogbruksmuseum på Elverum i 1991.