Norske Herredags-Dombøger

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Norske Herredags-Dombøger er en kildesamling utgitt av Den norske historiske Kildeskriftkommisjon mellom 1892 og 1972. Den består av protokollene fra herredagene fra 1578 til 1664, da herredagen ble erstatta av Overhoffretten.

Ideen til utgivelsen kom fra Frederik Brandt, men man kom ikke i gang før etter hans død. Serien på påbegynt av E.A. Thomle, som redigerte første rekke (1578–1604) alene, og andre rekke (1607–1623) sammen med Peter Groth. Tredje rekke (1625–1646) ble redigert av Groth, Fredrik Scheel og E.W. Orholt, og fjerde rekke (1652–1664) ble redigert av Jens Arup Seip og Ingolf Kvamen. Til slutt kom et tillegg til 1.–4. rekke, redigert av Oddvar Grønli. I 1976 kom et sak- og livregister utarbeida av Per Sira og Tom Arbo Høeg.

Bruk i lokal- og slektshistorie

Protokollene inneholder betydelige mengder personal- og lokalhistorisk informasjon. Mange saker gjelder for eksempel gårdsgrenser og andre eiendomsforhold. I noen tilfeller er det også slektsinformasjon, ettersom rettigheter ofte måtte bekreftes ved å dokumentere slektskap.

Verket er trykt med latinsk skrift, men språket kan være vanskelig å gjennomtrenge. Ordbog over det danske Sprog vil være til hjelp på det området, men person- og stedsnavn er ofte skrevet på måter som er vanskelige å kjenne igjen.

På nettbiblioteket

Litteratur og kilder