Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (NRJ) er en kildesamling utgitt av Kjeldeskriftfondet. De fire første bindene kom mellom 1887 og 1906, med H.J. Huitfeldt-Kaas som redaktør, mens femte bind kom ut 1966–1983. Redaktør for det siste bindet var Arne Odd Johnsen, mens registeret til det samme bindet (navneregister og sakregister) var utarbeidet av Tom Schmidt og Ingolf Kvamen.

Verket inneholder regnskaper fra 1500-tallet, blant annet en rekke skattelister med skattyternes navn. Blant skattene er tiendpengeskatten omkr. 1520 fra Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge i bind 2 og 3; gjengjerden 1514 fra Østlandet i bind 1 og gjengjerden 1528 i bind 4. Man finner også jordebøker og noen mindre slotts- og lensregnskaper.

Bruk i lokal- og slektshistorie

For lokalhistorikere gir kildesamling oversikt over eiendomsforhold, økonomiske forhold og personer, i en tid der det finnes knapt med andre kilder. For slektshistorikere er materialet noe mindre interessant, med mindre man allerede har sikre indikasjoner på hvem man leter etter i perioden, og for eksempel følger eiendomsforhold for å identifisere mulige aner.

Originalkilden er transkribert direkte, hvilket betyr at språket kan være vanskelig å forstå. Person- og stedsnavn er også skrevet med en helt annen rettskrivningsstandard enn vi er vant til, og det kan derfor kreve en del øvelse for å få noe ut av materialet. Det er fyldige sak- og navneregister i hvert bind som blant annet identifiserer stedsnavn med moderne skrivemåte.

På nettbiblioteket