Norske kongebrev

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Norske kongebrev med innlegg er en samling med korte sammendrag (regester) av brev fra dansk-norske konger i perioden 1660–1703 om norske forhold. Blant annet finner man kallsbrev, ekteskapsbevillinger, makeskifter, testamenter, bevillinger og privilegier. Det er angitt hvor man kan finne hele brevteksten i trykte kilder eller arkiv. Årsaken til at verket starter i 1660 er at kongebrev fra før dette er tilgjengelige i Norske Rigs-Registranter, som dekker perioden 1523–1660. For perioden etter 1660 var det svært vanskelig å orientere seg i kongebrevene.

Hovedredaktør for verket var Rolf Fladby, og som medredaktører hadde han Sølvi Sogner og Gunvor Foslie.

De tre første bindene ble utgitt av Universitetsforlaget fra 1962 til 1985, mens fjerde til sjuende bind ble utgitt av Norsk lokalhistorisk institutt fra 1989 til 1995.

Bruk i lokal- og slektshistorie

Verket inneholder mye personal- og lokalhistorisk informasjon. En side ved eneveldet er den sentraliserte detaljstyringa, som nedfelte seg i at selv små avgjørelser uten egentlig betydning for rikets tilstand ble bekrefta fra København. Ved hjelp av navne- og stedsregisteret er det mulig å finne fram i dette. Den søkbare versjonen på Nettbiblioteket gjør det også mulig å søke seg fram, men personnavn er ikke alltid entydig standardisert. Stedsnavn er i stor grad skrevet på moderne form.

Man finner kun korte sammenfatninger av brevene. I noen tilfeller vil det være nok: En ekteskapsbevilling for søskenbarn inneholdt ikke særlig mer enn navnene og bekreftelsen på at de kunne gifte seg, og dermed har man det hele på plass. I andre tilfeller er det åpenbart at det finnes lengre vurderinger i originalkilden. I og med at det er angitt hvor man finner denne vil det være mulig å få tak i denne; enkelte ting må riktignok oppsøkes i danske eller norske arkiv da de ikke er digitalisert.

Språket er moderne norsk; man har i regestene ikke fulgt originalspråket.

Finner man ikke det man leter etter her, kan det være mulig å finne det i Schous forordninger eller Fogtmans reskripter.

På nettbiblioteket

De første tre bindene ble utgitt i hefter der siste hefte i bindet er et registerbind, mens de foregående innholder regestene. Bind 4 til 7 ble gitt ut som enkeltvolum.