Olav Nesheim (1903–1968)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lektor Olav Nesheim.
Foto: Faksimile fra Studentene fra 1922 (1951)

Olav Skogstad Nesheim (født 3. mars 1903 i Trondheim, død 8. desember 1968) var språklektor, i en årrekke ansatt ved Orkdal landsgymnas, deretter ved Oslo katedralskole.

Familie

Olav Nesheim var sønn av lærer Olav Nesheim (f. 1862) og Soline, født Skogstad (f. 1879). Han ble gift i 1933 med Gunvor Refsnes (1910-2009). De fikk barna Olav (f. 1934) og Endre (f. 1937).

Liv og virke

Olav Nesheim tok examen artium i 1922 og ble cand. philol. i 1931 (hovedfag i fransk, med tysk og norsk som bifag). Han foretok flere studiereiser, blant annet til Tyskland vinteren 1923, til Frankrike vinteren 1928 og til Frankrike og Sveits i 1939.

Nesheim begynte sin lærerkarriere som vikar ved Trondheim katedralskole i 1932, etterfulgt av et vikariat ved Meldal realskole i 1933. Fra høsten 1933 var han lektor ved Orkdal landsgymnas, en stilling han hadde til 1947, da han ble ansatt ved Oslo katedralskole. Han forble ved Oslo katedralskole fram til sin død.

Nesheim var i en årrekke bosatt i Strømsborgveien 19B på Bygdøy.

Ettermæle

Olav Nesheim er gravlagt på Ullern kirkegård sammen med sin kone.
Foto: Stig Rune Pedersen (2021)

I et minneord over Olav Nesheim i Aftenposten 12. november 1968, signert kollegaen E.S.N., ble han beskrevet slik (utdrag):

I 21 år virket han ved Katedralskolen - og i disse årene vant han ikke bare en stor elevskares tillit og hengivenhet, men som den utpreget vennesæle mann han var, vant han en grunnfestet posisjon i lærerkollegiet. Typisk for ham var en alltid levende interesse for faglige spørsmål, som man alltid hadde utbytte av å drøfte med ham. Men hans faglige interesse var forenet med en åpen, lun, ofte spøkefull tone i omgangen med kollegene - noe som gjorde at han i en sjelden grad vant deres vennskap - slik at hygge og ekte munterhet preget samværene med ham.

Olav Nesheim er gravlagt på Ullern kirkegård sammen med sin kone. Tittelen Lektor er benyttet på gravminnet.

Kilder