Overprovideringskommisjonen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Overprovideringskommisjonen var et organ som ble oppretta ved visestattholderbrev av 13. oktober 1812, i forbindelse med krisetida under Napoleonskrigene. Man hadde allerede siden 1807 hatt Provideringskommisjonen, men dennes virkeområde var i praksis begrensa til Kristiansand stiftamt og Akershus stiftamt. Overprovideringskommisjonen skulle ha hele landet som virkeområde, med underliggende stiftskommisjoner. Kun ett av medlemmene, Johan Bøge Wiewild, var medlem av både Overprovideringskommisjonen og Provideringskommisjonen.

Tre medlemmer ble oppnevnt i opprettelsesbrevet, mens to andre kom til i 1813. Det skjedde også noen suppleringer etter Kielfreden i 1814. Etter et møte den 2. desember 1814 var det bare ett medlem igjen i kommisjonen. På anbefaling fra ham bestemte norsk statsråd den 8. desember 1814 at kommisjonen skulle nedlegges, og at oppgavene skulle overføres til 5. departement. Det ble ført forhandlingsprotokoll fram til den 23. desember 1914.

Medlemmer

Revisjonskontoret

Revisjonskontoret for Provideringskommisjonen ble oppretta av visestattholderen 23. oktober 1813. Oppgaven var å revidere Overprovideringskommisjonens regnskap; selv om det i navnet ser ut til å gjelde Providerings- og ikke Overprovideringskommisjonen var det sistnevnte som var virkefelt. Ole Bye, tidligere justissekretær og senere fogd, ble oppnevnt. I januar 1816 ble revisjonskontoret innlemma i 3. revisjonskontor ved 5. departement, etter at kommisjonen i desember 1814 var nedlagt og oppgavene plassert under samme departement.

Litteratur