Per Askim

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Per Askim fotografert i 1945.
Foto: Faksimile (bildeutsnitt) hentet fra Diesen (1977): Maidagene '45

Per Askim (født 24. februar 1881 i Moss, død 8. mars 1963 i Oslo) var sjøoffiser med en lang karriere i marinen, blant annet var han sjef for panserskipavdelingen i Nord-Norge under angrepet på Narvik 9. april 1940. I årene før og etter krigen hadde han også en karriere innen fyrvesenet.

Familie

Per Askim  - egentlig Petter - var sønn av underfogd, kommandersersjant Carl Askim (1843–1922) og Alette Henrikke Kristiansen (1846–1909). Han ble gift i 1906 med telegrafist Anna Marie Hanssen (1881-1935), deretter i 1937, som enkemann, med Signe Hanssen (1894–1963), søster av hans første kone. 

Liv og virke

Per Askim dro til sjøs i handelsflåten i 1896, som 15-åring.  Han tok senere eksamen fra Sjøkrigsskolen, og ble utnevnt til sekondløytnant i 1901. Han tok eksamen ved Sjøkrigsskolens øverste avdeling og ble premierløytnant i 1904. I 1910 avanserte han til kaptein. I 1934 ble Askim kommandørkaptein, og samtidig overført til “Overgangsetaten”. Han ble innvilget avskjed i 1936, men under nøytralitetsvakten 1939–1940 gikk han tilbake til marinen. 3. juli 1940, etter at felttoget i Nord-Norge var over, ble han utnevnt til kommandør.

Askim var sjef på torpedobåt fra 1905. 1905–1907 var han tilknyttet Forsvarsdepartementets Marinestyrelse. 1907–1911 var han sjef for Larvik sjømannskole, deretter var han  inspeksjonsoffiser og lærer ved Sjøkrigsskolen 1911–1919. Han var i Admiralstaben fra 1921 til 1930, da han ble sjøkyndig avdelingssjef i Fyrvesenet. Askim hadde denne stillingen 1930–1939 og også etter krigen, til han gikk av med pensjon i 1952.   Under  nøytralitetsvakten 1939–1940 var Askim sjef for panserskipsavdelingen, som besto av panserskipene «Eidsvold» og «Norge», u-båtene  B1 og B3 med moderskipet Lyngen, oppsynsskipene Michael Sars og Senja og bevoktningsfartøyet Kelt. Avdelingen ble i desember 1929 sendt til Nord-Norge under navnet Ofotenavdelingen. Askim var i tillegg skipssjef på «Norge» og fungerende sjef for 3. Sjøforsvarsdistrikt fra 4. april 1940.

Under kampene om Narvik 9. april 1940 mistet panserskipavdelingen under Askims ledelse både «Eidsvold»  og «Norge».  Han gikk ned med «Norge», men ble reddet. Etter felttoget flyktet  Askim landet, og var marineattaché i Washington fra 1940 til desember 1943. Da ble han tilsatt som sjef for Planavdelingen (Avd. III) i Forsvarets Overkommando i eksil, avdelingen som skulle forberede alliert overtakelse i Norge og gjenoppbyggingen av Forsvaret. Askim var dessuten med på den første britiske konvoien til Murmansk høsten 1944 for å  skaffe informasjon om situasjonen i nord med tanke på forsyningsekspedisjoner til Finnmark. 

Ved krigens slutt var Askim norsk representant i den allierte overgivelseskommisjon (Surrender Commission) på Lillehammer 8. mai 1945 da de tyske styrkene kapitulerte. Fra mai til desember 1945 var han sjef for Marinekommando Øst (MKØ). Han vendte etter dette tilbake til sin sivile stilling i Fyrvesenet.

Askim skrev også flere bøker med maritimt innhold. Hans Beretning om Den norske sjøkrigsskoles virksomhet 1817-1917 kom ut i 1917. I 1937 ga han ut Norsk-engelsk maritim-teknisk ordbok, som kom i en rekke opplag og ble benyttet av både militære og sivile brukere. I 1953 kom en engelsk-norsk versjon av samme bok. I 1961 sto han bak boken Østlandets skoleskib 80 år. I 1947 kom han dessuten med sin egen beretning om det tyske angrepet på Narvik.

Askim ble i 1942 tildelt Krigskorset med sverd. 

Ettermæle

Per Askim er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2023)

I et minneord over Per Askim i Aftenposten 9. mars 1963, signert sjøoffiseren Erling Hostvedt, ble han beskrevet slik (utdrag):

Med kommandør Askim er en av våre mest kjente og aktede sjøoffiserer gått bort. ... Alle vi sjøoffiserer som nå står på begge sider av aldersgrensen kjenner kommandøren først og fremst som vår inspeksjonoffiser på Sjøkrigsskolen hvor han tjenestegjorde fra 1911 til 1919. Her satte han dype spor efter seg både som lærer og lærebokforfatter, men for oss er det nok hans personlige egenskaper som gjorde det sterkeste inntrykk. Hans sikre ro under alle omstendigheter, hans klare logiske fremstillingsevne, sammen med en upartisk og rettferdig behandling av alle, gjorde at vi alle så opp til ham. Han stilte store krav til sine elever.

Per Askim er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Kommandør er benyttet på gravminnet. Han er gravlagt med begge sine koner, søsterne Anna og Signe. 

Kilder